ฟรีทีวีลดอำนาจ…เมื่อเคเบิลท้องถิ่นเกี่ยวก้อยบรอดแบนด์บูม

“คนเบื่อหนีฟรีทีวี อีกทั้งเคเบิลท้องถิ่นราคาถูก มีช่องให้เลือกดูเยอะ ขณะที่ยูบีซีก็มี Marketing Activity บ่อยครั้งทำให้ยอดสมาชิกเพิ่มขึ้น และเป็นกระแสที่ทำให้เคเบิลท้องถิ่นบูม แต่ขณะเดียวกันยอดสมาชิกของยูบีซีก็มิได้เพิ่มขึ้นอย่างหวือหวา เนื่องจากมีเคเบิลท้องถิ่นเป็นคู่แข่งอีกทางหนึ่ง แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วเป็นสื่อที่มีการเติบโตที่น่าสนใจ” ตวงพร ชิลวานิช Marketing Research บริษัทอินนิทิเอทิฟว์ Media Agency ระดับแนวหน้า ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลวิจัยเรดาร์ ซึ่งจัดทำทุกๆ 2 ปี โดยฉบับนี้เป็นผลวิจัยฉบับเล็กรายงานผลตามเทรนด์ที่ร้อนแรงเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอินนิทิเอทิฟว์

“ปัจจุบันเคเบิลท้องถิ่นเข้ามามากขึ้น เห็นว่าเป็นกระแสที่น่าศึกษา และปกติแล้วเราทำวิจัยเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว เช่น SMS และนิตยสาร เป็นต้น”

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมเคเบิลทีวีของประชาชน ครั้งนี้พบว่า สถานีเคเบิลท้องถิ่นที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันคิดค่าบริการ 250-350 บาทต่อเดือนโดยผู้ชมสามารถรับชมรายการได้มากถึง 30-40 ช่อง ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ชม โดยเฉพาะผู้ชมที่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่าหลังจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับ จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลท้องถิ่นมีจำนวนสูงขึ้นมากถึง 130% จากปี 2547-2548 หรือคิดเป็นจำนวน 223 รายทั่วประเทศที่ได้ลงทะเบียนกับสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ทางสมาคมได้ประมาณการตัวเลขของผู้ชมเคเบิลท้องถิ่นที่จะมีมากขึ้นถึง 2 ล้านครัวเรือน โดยตัวอย่างเคเบิลท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย อาทิ เนชั่น แชนนัล, ทีทีวี, เอเอสทีวี, ที แชนนัล และอื่นๆ อีกมากมาย โดยส่วนใหญ่เป็นการออกอากาศผ่านระบบสายเคเบิล หรือสัญญาณดาวเทียม

โดยกรุงเทพฯ มีผู้ให้บริการเคเบิลทีวีมากที่สุด 69 รายรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 ราย

ขณะที่จำนวนสมาชิกยูบีซีมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 6%-7% และ ชะลอตัวในปี 2545-2546 โดยมีตัวเลขสมาชิกอยู่ที่ 435,000-438,000 คน ต่อมาในปี 2547 ฐานสมาชิกได้เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ประมาณ 5% หากแต่ในปัจจุบันรายงานตัวเลขสมาชิกล่าสุดในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นจากปี 2547 เพียง 1% หรือ คิดเป็นจำนวน 6,000 คน

จากแผนภาพรายงานผลการวิจัยเรดาห์ ของทางบริษัทอินนิทิเอทิฟว์ จะเห็นได้ว่ารายการในเคเบิ้ลทีวีช่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ Star Movie Discovery Star Sport HBO MTV โดยสถานีทั้ง 5 ช่องดังกล่าวได้มีการแพร่ภาพทางยูบีซี (แต่เกือบทั้งหมดมีสัญญาณผ่านเคเบิลท้องถิ่น)

“แนวทางเสนอแก่เจ้าของสินค้าและบริการ คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์อาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น ทำเป็น documentary และ tie in เป็นต้น ซึ่งพบเห็นเป็นปกติในรายการของยูบีซี แต่สำหรับเคเบิลท้องถิ่นจะสะดวกกว่าตรงที่สามารถโฆษณาสินค้าได้เลย แต่จะต้องเป็นสินค้าที่เป็น niche marketning ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ จริงๆ เช่น โฆษณาสถานท่องเที่ยวและบริการของพัทยาผ่านทางเคเบิลพัทยา เป็นต้น”

นอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีช่องทางการรับสื่อรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น นั่นคือ การรับชมโทรทัศน์ ดูหนัง และ ฟังเพลงผ่านอินเตอร์เน็ท หรือ ที่เรียกว่า บรอดแบนด์ “Broadband TV” ปัจจุบันมีผู้ให้บริการการ บรอดแบนด์ “Broadband TV” อยู่ 3 ราย ได้แก่ ไอพี ทีวี IP TV, ทรู True, บัดดี้ บรอดแบนด์ Buddy Broadband

Broadband TV ได้นำข้อดีของสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ตมาผสมผสานกัน เพื่อตอบรับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่กำลังแพร่ภาพทางช่องฟรี หรือ จะเลือกดูรายการที่แพร่ภาพไปแล้วได้ตามต้องการ แบบไม่ต้องกลัวตกจอแบบ by demand นอกจากนั้นยังสามารถรับชมรายการของทางเคเบิ้ลทีวีต่างๆ รวมถึงภาพยนตร์ที่หาดูได้ยาก กีฬา มิวสิควิดีโอ หรือ คอนเสิร์ตดัง ๆ ทั้งที่เป็นเทปบันทึกภาพ และ บรรยากาศของการถ่ายทอดสด ๆ

“เป็นทางเลือกของผู้ที่เป็น trend setter ในสังคม เลือกที่จะรับสื่อในเวลาที่เขาต้องการโดยไม่ให้เวลาของผังรายการมาเป็นตัวบังคับ และกลุ่มคนเหล่านี้จะมีอำนาจทางการซื้อสูง และคาดว่า Broadband TV จะเป็นช่องทางหนึ่งที่นักวางแผนสื่อและเจ้าของสินค้าและบริการให้ความสนใจ”

การรับชมสถานีต่างๆจากเคเบิ้ลทีวีไม่ว่าจะเป็นจากทางยูบีซี หรือ ว่าจะเป็นสถานีเคเบิลท้องถิ่นก็ตาม ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและบริโภคมากเป็นอันดับที่ 4 รองมาจาก การรับชมภาพยนตร์จากซีดี / ดีวีดี เล่นอินเตอร์เน็ท และการชมภาพยนตร์