รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 34 รายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 34 รายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีบริษัทหรือกองทุนจากสิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 5 อันดับแรกอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปรายชื่อกองทุนและบริษัทที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างโดดเด่น

กองทุน
– Temasek Holding
– Government of Singapore Investment Corporation

บริษัท
– Keppel Land Limited
– Banyan Tree Holdings pte ltd
– DBS Vickers Securities (Singapore)
– UOB Kayhian Private Limited
– UBS AG Singapore,Branch-PB Securities
– Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Singapore

ตัวแทน
– HSBC (Singapore) Nominees
– Raffles Nominees PTE LTD
– Citibank Nominees Singapore PTE LTD-S.A
– DBS Nominees A/C SELETAR INVESTMENT PTE
– Quam Securities Nominee (Singapore) PTE
– DBS Bank A/C 003
– Nomura Singapore Limited-Customer Segreg