ไลฟ์สไตล์วัยรุ่น ”ช้อป”

“วัยรุ่น” กลุ่มคนที่มีสีสันของไลฟ์สไตล์ และกลุ่มคนที่สามารถขับเคลื่อนตลาดสินค้าและบริการ ได้อย่างน่าสนใจ จนหลายพฤติกรรมสามารถวัดได้ว่า ”กระแส” ไหนกำลังจะไป หรือกำลังจะมา

จากข้อมูลผลการวิจัยของบริษัทอินนิทิเอทิฟว์ จำกัด เมื่อปลายปี 2548 ในกลุ่ม 308 ตัวอย่าง ที่เป็นวัยรุ่นอายุ 12-19 ปี อาศัยในกรุงเทพฯ ที่มีต่อการจับจ่ายใช้สอยสินค้า ทั้งสถานที่ซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า ไปจนถึงประเภทของสินค้าที่มีการซื้อสูงสุด และความซื่อสัตย์ที่มีต่อแบรนด์

ผลสำรวจด้านสถานที่จับจ่ายใช้สอย พบว่าอันดับ 1 จำนวน 89% ได้ซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ อันดับ 2 ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ต มีจำนวน 69%

สถานที่ในการจับจ่ายใช้สอย
– ซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ 89%
– ซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ต 69%
– ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า 68%
– เติมน้ำมันรถที่ปั๊ม 48%

เมื่อสำรวจเฉพาะเจาะจงไปที่ความถี่ในการซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า พบว่าจำนวนถึง 20% ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อทุกวัน จำนวน 35% เข้าซื้อเฉลี่ย 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่การเข้าไปซื้อสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสูงสุดจำนวน 40% เข้าซื้อ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ใกล้เคียงกับการเข้าซื้อจากห้างสรรพสินค้า มีจำนวน 43%

สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมจำนวน 78% ซื้อน้ำอัดลม อันดับ 2 ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 73% อันดับ 3 ซื้อแชมพู 69% แต่ซื้อครีมนวดผมน้อยที่สุด 48% เท่ากับสูบ่ก้อน

ด้านความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ พบว่า 42% ระบุว่าซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อเดิม มีความซื่อสัตย์ใกล้เคียงกับการซื้อนมเปรี้ยว และยาสีฟัน ด้วยเหตุผลว่า ”ฉันมักจะซื้อยี่ห้อเดิม เพราะฉันซื้อมันจนเคยชิ้นแล้ว” ขณะที่วัยรุ่นเปลี่ยนยี่ห้อการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากถึง 44% และเปลี่ยนยี่ห้อขนมขบเคี้ยวถึง 63% โดยให้เหตุผลว่า ”ฉันเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ เพื่อความหลากหลาย

หากพิจารณาเรื่องทัศนคติโดยทั่วไปของวัยรุ่น แบ่งเป็น 5 เรื่อง คือ สุขภาพ, สังคมเพื่อนฝูง, เทคโนโลยีข่าวสาร, แฟชั่น/ช้อปปิ้ง/ภาพลักษณ์ และครอบครัว

จำนวน 84% บอกว่า การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการสนใจสุขภาพถือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลภาพลักษณ์ของตัวเอง

ส่วนทัศนคติที่มีต่อสังคม เพื่อนฝูง จำนวน 70-80% มีเหตุผลว่า การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของแก๊งเป็นสิ่งสำคัญ และมีความมั่นใจในการแสดงออกเมื่ออยู่ในกลุ่ม ความเห็นต่อเทคโนโลยีข่าวสาร กว่า 70% ให้ความเห็นว่า เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก สะท้อนภาพลักษณ์ จึงกล้าเปิดรับหรือลองสิ่งใหม่ๆ

ความถี่ในการซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ, ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า

ร้านสะดวกซื้อ
– ทุกวัน 20 %
– 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 35%
– 1-3ครั้ง/สัปดาห์ 35%
– 2-3ครั้ง/สัปดาห์ 5%
– เดือนละครั้ง 4%
– น้อยกว่าเดือนละครั้ง 1%

ซูเปอร์มาร์เก็ต
– ทุกวัน 4%
– 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 9%
– 1-3ครั้ง/สัปดาห์ 40%
– 2-3ครั้ง/สัปดาห์ 20%
– เดือนละครั้ง 24%
– น้อยกว่าเดือนละครั้ง 2%

ห้างสรรพสินค้า
– ทุกวัน 3%
– 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 9%
– 1-3ครั้ง/สัปดาห์ 43%
– 2-3ครั้ง/สัปดาห์ 16%
– เดือนละครั้ง 25%
– น้อยกว่าเดือนละครั้ง 3%

ทัศนะต่อแฟชั่น/ช้อปปิ้ง/ภาพลักษณ์ วัยรุ่น จำนวนมากกว่า 70% ระบุว่าสนใจภาพลักษณ์ของตัวเอง ตามกระแสแฟชั่น เลือกที่เหมาะกับตัวเอง แต่ยังคงความเป็นตัวของตัวเอง

สำหรับความเห็นต้องเรื่องครอบครัว จำนวนประมาณ 60% บอกว่า ความมั่นคงในหน้าที่การงานสำคัญกว่าเงิน แต่ครอบครัวก็สำคัญกว่าหน้าที่การงาน และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลครอบครัว

ประเภทสินค้าที่ซื้อ
– น่ำอัดลม 78%
– บะหมี่กึ้งสำเร็จรูป 73%
– แชมพู 69%
– ยาสีฟัน 65%
– มันฝรั่ง/ขนมขบเคี้ยว 64%
– นมเปรี้ยว 61%
– นมยูเอชที 55%
– ไอศกรีม 54%
– สบู่ก้อน 48%
– ครีมนวดผม 48%

ความสื่อสัตย์ต่อยี่ห้อ

ยาสีฟัน
– ฉันมักจะซื้อยี่ห้อเดิม เพราะรู้ว่านี่คือยี่ห้อที่ดีที่สุดแล้ว 37%
– ฉันมักจะซื้อยี่ห้อเดิม เพราะฉันซื้อมันจนเคยชินเสียแล้ว 42%
– ฉันเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ เพื่อความหลากหลาย 17%
– ฉันเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นได้ทันที ถ้ายี่ห้อนั้นมีโปรโมชั่น 3%
– ฉันชอบซื้อยี่ห้อที่ออกใหม่ ไม่ได้สนใจว่าเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง 1%

แชมพู
– ฉันมักจะซื้อยี่ห้อเดิม เพราะรู้ว่านี่คือยี่ห้อที่ดีที่สุดแล้ว 35%
– ฉันมักจะซื้อยี่ห้อเดิม เพราะฉันซื้อมันจนเคยชินเสียแล้ว 39%
– ฉันเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ เพื่อความหลากหลาย 22%
– ฉันเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นได้ทันที ถ้ายี่ห้อนั้นมีโปรโมชั่น 3%
– ฉันชอบซื้อยี่ห้อที่ออกใหม่ ไม่ได้สนใจว่าเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง 1%

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
– ฉันมักจะซื้อยี่ห้อเดิม เพราะรู้ว่านี่คือยี่ห้อที่ดีที่สุดแล้ว 16%
– ฉันมักจะซื้อยี่ห้อเดิม เพราะฉันซื้อมันจนเคยชินเสียแล้ว 32%
– ฉันเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ เพื่อความหลากหลาย 44%
– ฉันเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นได้ทันที ถ้ายี่ห้อนั้นมีโปรโมชั่น 4%
– ฉันชอบซื้อยี่ห้อที่ออกใหม่ ไม่ได้สนใจว่าเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง 3%

น้ำอัดลม
– ฉันมักจะซื้อยี่ห้อเดิม เพราะรู้ว่านี่คือยี่ห้อที่ดีที่สุดแล้ว 25%
– ฉันมักจะซื้อยี่ห้อเดิม เพราะฉันซื้อมันจนเคยชินเสียแล้ว 42%
– ฉันเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆ เพื่อความหลากหลาย 31%
– ฉันเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นได้ทันที ถ้ายี่ห้อนั้นมีโปรโมชั่น 0%
– ฉันชอบซื้อยี่ห้อที่ออกใหม่ ไม่ได้สนใจว่าเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง 1%