ขายตรงยังไงก็ต้องมีหน้าร้าน

ใครว่าธุรกิจขายตรงไม่ต้องมีหน้าร้าน ต้องเปลี่ยนความคิด เมื่อยูนิลีเวอร์ลุกขึ้นมาสร้างช่องทางตลาดที่หลากหลาย

“เทรนด์ผู้บริโภคทุกวันนี้ต้องการสินค้าและบริการสูงขึ้น เฉพาะเจาะจงมากขึ้น อีกทั้งยังสนใจแบรนด์มากขึ้น ดังนั้น ช่องทางตลาดที่หลากหลายจึงเป็นเทรนด์ที่เกิดมากขึ้นด้วย” บอสใหญ่ สุชาดา ธีรวชิรกุล เอ็มดี ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง บอกถึงที่มา มัลติแชนแนล บิสซิเนส โซลูชั่นส์ รูปแบบธุรกิจใหม่ที่เปิดตัวเพื่อฉลอง 6 ปีในระบบธุรกิจขายตรงแบบเครือข่าย

สุชาดา บอกว่า แนวโน้มโลกต้องผสมผสานรูปแบบการทำตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค และใครที่สามารถเข้าถึง ผู้บริโภคได้ก่อนจะ ”ชนะ” ตลาด ดังนั้นยูนิลีเวอร์ได้ออกแบบกลยุทธ์ Multi Channel Business Solution : MCBS เน้นคอนเซ็ปต์หลากหลายช่องทางให้สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภค

จุดเด่นกลยุทธ์ อยู่ที่โมเดลถูกออกแบบ เน้นเปิดโอกาสกลุ่มเป้าหมายร่วมทำธุรกิจ เลือกเป็นเจ้าของธุรกิจตามความถนัด สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภครวม 4 แบบ แต่ละแบบได้ทยอยถูกนำมาใช้เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีอาวียองซ์รุกตลาดในเมืองไทย

ใหม่ล่าสุด 2 ใน 4 แบบที่น่าสนใจ คือ Authorized Shop ในรูปแบบเจ้าของช็อปอาวียองซ์ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบริหารรายเดือน แต่ยังได้ค่าบริหารจากยอดขายของช็อป ขณะที่ E-Biz เป็นรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำธุรกิจออนไลน์ และเข้าถึงผู้บริโภคตลอด 24 ชั่วโมง

“ทุกช่องทางของ MCBSเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่มีหลากหลาย คาดว่าอาวียองซ์จะเพิ่มยอดสมาชิกอีก 30 เปอร์เซ็นต์”

ปัจจุบันอาวียองซ์มีสมาชิกเครือข่ายจำนวน 2 แสนคน โดย 60 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ใช้สินค้า และ 40 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ร่วมธุรกิจ ขณะที่ศูนย์บริการมีจำนวน 13 แห่งและในอนาคตเน้นเพิ่มจำนวนศูนย์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

Did you know?

ธุรกิจขายตรงเมืองไทยมี 2 ระบบ คือ ระบบขายชั้นเดียว (Single Level Marketing) เช่น เครื่องสำอางเอวอน เครื่องสำอางมิสทิน กับการขายแบบหลายชั้น หรือ Multi Level Marketing (MLM) เช่น อาวียองซ์ , แอมเวย์ หรือเครื่องสำอางนูทรี แต่ระบบหลังคือ MLM จะได้รับความนิยมมากกว่า เพราะสามารถขยายธุรกิจได้เร็ว และสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับตัวแทนจำหน่ายได้มากกว่าระบบขายตรงแบบชั้นเดียว