ขนมเด็กอเมริกันแห่ปั้นเว็บบุกตลาด

31 กรกฎาคม 2549

เว็บไซต์ขนมหรืออาหารสำเร็จรูปที่เจาะตลาดเด็กอเมริกันถึง 77 แห่ง ใช้เกมชิงรางวัลและการ์ตูนทางเว็บเพื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย เช่น Oreo.com, Mcdonald.com

การสำรวจพบว่า มีเด็กอายุระหว่าง 2 – 11 ปีเข้าเยี่ยมชมเว็บ 77 แห่งนี้ราว 12.2 ล้านครั้ง ภายในระยะเวลาแค่ 3 เดือน กลยุทธ์ในการดึงดูดใจเด็กๆ นั้นมีตั้งแต่การเล่นเกมกับทางเว็บ โดยจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อนำมาชิงรางวัล, การใช้ตัวการ์ตูนเป็นสิ่งล่อใจ เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญทางสื่อด้านสุขภาพจากสถาบัน Kaiser ในสหรัฐฯ ที่ทำการสำรวจนี้กล่าวว่า “การโฆษณาออนไลน์แม้จะไม่แพร่หลายเหมือนกับการโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ก็ดึงดูดใจได้มากกว่า ซึ่งเด็กที่เข้ามายังเว็บไซต์เหล่านี้จะถูกชวนให้คล้อยตามไปกับคำโฆษณาและตรายี่ห้อ”