Yahoo ออกเสิร์ชแนวใหม่ผ่านมือถือ

9 มกราคม 2550

ยาฮูเปิดตัวซอฟต์แวร์ค้นหาข้อมูลด้านสภาพอากาศ, ข่าวสาร, ราคาหุ้น, ผลคะแนนกีฬา ฯลฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในชื่อ “Go for Mobile 2.0” หวังรายได้จากธุรกิจโฆษณา โดยจะต่างจากระบบเสิร์ชสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้คือจะส่งผลการเสิร์ชที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดกลับมาให้ แทนการส่งรายชื่อ URL เว็บไซต์มาเป็นชุด

ปัจจุบันบริการดังกล่าวได้รับการติดตั้งลงโทรศัพท์มือถือประมาณ 70 รุ่นและคาดว่าภายในปีนี้ ซอฟต์แวร์จากยาฮูจะถูกติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือกว่า 400 รุ่น นอกจากนั้นยังจะไปร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายในต่างประเทศต่อไปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจโฆษณาของยาฮูด้วย

Web Links :

http://www.mobile.yahoo.com/go