ไทยแท้ๆ

ไม่บ่อยนักที่จะเห็นคนนอกมานั่งเก้าอี้ในแวดวงธนาคาร แต่ไม่ใช่สำหรับธนาคารยุคที่ต้องวาง Positioning ของตัวเองให้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้เอง “เผ่าทอง ทองเจือ” อาจารย์และกูรูด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงถูกทาบทามให้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการของไทยธนาคาร “จากพีระศิลป์ ศุภผลศิริ”

ภารกิจหลักของเขา คือ การดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ธนาคาร ให้เป็นที่รู้จักในฐานะแบงก์ไทยที่รักความเป็นไทย ซึ่งโจทย์นี้เขาบอกว่า เป็นธีมหลักที่บอสใหญ่ไทยธนาคารให้เขาไว้ และเป็นเป้าหมายสูงสุดของไทยธนาคารในปัจจุบัน ซึ่งเขาเชื่อว่าจะทำให้ไทยธนาคารแตกต่างจากธนาคารอื่นๆ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยต่างชาติเกือบทั้งสิ้น

“นำแนวคิด Art & Culture ไปใส่ให้แบงก์ จะเน้นทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า พนักงานกับการต้อนรับ กิริยามารยาท รวมไปถึงเนื้อหารูปแบบกิจกรรมก็ต้องไทยแท้ๆ กิริยามารยาทของพนักงานก็ต้องเป็นไทย คำทักทาย ไม่ใช่ไฮ ! แต่ต้องไหว้ ยิ้มพูดทักทาย สวัสดี”

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบกิจกรรม เน้นการจัดอบรมสัญจรให้ความรู้ในโครงการภูมิใจไทยสัญจร ตามสถาบันการศึกษา องค์กร อาทิเรื่องพระเจ้าอยู่หัว ราชพิธีในหลวงครองราชย์ถึง 19 รอบทั่วประเทศ รวมไปถึงการจัดทัศนะศึกษา ก็เน้นเลือกสถานที่ประวัติศาสตร์ ศิลปะไทยที่สำคัญ

การจัด คอนเสิร์ตภูมิใจไทย ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ Music Marketing มีนักร้องไทย เพลงไทยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ จนถึงไทยสมัยใหม่อย่าง AF3 เช่น หรั่ง ร็อคเคสตร้า สุเทพ วงศ์กำแหง และชินกร ไกรลาศ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการออกหนังสือเกี่ยวกับพระภูษาผ้าทรงในราชสำนักสยาม ในโครงการภูมิใจไทย เผ่าทองให้เหตุผลว่า ช่วยให้ภาพลักษณ์ของไทยธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมเด่นชัดขึ้นกว่าเดิม

ผลตอบรับต่อไทยธนาคาร เขาบอกว่า “ดีเกินคาด” เพราะดูได้จากคอนเสิร์ตภูมิใจไทยสัญจรที่มีคนเข้าฟังล้นห้องบรรยายทุกครั้ง แต่ละครั้งมีทั้งนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ หรือแม่ค้า ที่สนใจเรื่องราวไทยๆ อายุตั้งแต่ 10 ปีถึง 70-80 ปี ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารทั้งสิ้น

สำหรับปีนี้ ไทยธนาคารได้เตรียมขยายคอนเสิร์ตภูมิใจไทย ให้ทั่วทั้ง 4 ภาค เพื่อให้ความเป็นไทยเข้าถึงคนทั่วประเทศ เพราะการแข่งขันแบงก์ในโลกปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยไล่เลี่ยกันหมด แต่สิ่งสำคัญที่สร้างความต่างและเอกลักษณ์ คือจุดยืนแต่ละแบงก์เป็นอย่างไร สำหรับไทยธนาคารเลือกจะยืนอยู่ที่ “ความเป็นไทย” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เอ็มดีใหญ่ที่ต้องการเป็นแบงก์ไทย “เน้นการทำธุรกรรมการเงินแบบก้าวหน้าไปได้ ต้องไม่ลืมรากเหง้าตัวเอง” นั่นเอง!

เผ่าทอง ทองเจือ จัดเป็นนักประวัติศาสตร์ไทย นักประวัติศาสตร์ศิลปะ (ผ้า) ที่คร่ำหวอดในวงการมานานนับสิบปี เคยเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไกด์กิตติมศักดิ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผู้รอบรู้ไทยและเอเชีย ปัจจุบัน ยังเป็นผู้อำนวยการคนล่าสุดของสถาบันแฟชั่นชื่อดังจากอิตาลีสาขาเมืองไทย