Digitalability

แม้เบอร์ลินจะเพิ่งถูกจัดเข้าทำเนียบเมืองแห่งดีไซน์ของยูเนสโกเมื่อปีที่แล้วนี้เอง แต่นิทรรศการการออกแบบนานาชาติ Designmai เกิดขึ้นที่นี่มานานแล้ว จนถึงปีนี้นับเป็นครั้งที่ห้า ภายใต้ชื่อ Digitalability ซึ่งมีความหมายบ่งชัดถึงสิ่งที่กำลังเป็นไป และแนวโน้มในวงการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบสื่อสาร ที่ “เทคโนโลยีดิจิตอล” เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิด พฤติกรรม และแนวทางการออกแบบ อย่างแยกไม่ออก