Saturday, June 6, 2020
Home Tags ธุรกิจครอบครัว

Tag: ธุรกิจครอบครัว

มุมมอง “ธุรกิจกงสี” ในมือทายาทรุ่นใหม่ สู้เศรษฐกิจซบเซา-โรคระบาด ธุรกิจเล็กเสี่ยงล้ม

ต้องยอมรับว่า "ธุรกิจครอบครัว" หรือที่เรามักเรียกว่า "ธุรกิจกงสี" เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทุกวันนี้ ด้วยการมีอยู่ถึง 80% ของระบบเศรษฐกิจเเละมีมูลค่ารวมถึง 30 ล้านล้านบาท โดยจำนวนเกินครึ่งของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ SET50 เป็นธุรกิจครอบครัว มีมูลค่าในตลาด รวมกว่า 4.76 ล้านล้านบาท (ข้อมูลจาก ตลท. ณ วันที่ 28 ก.พ. 63) เป็นที่น่าจับตามองว่า...

แชร์ทางรอด 4 ธุรกิจครอบครัว ยุค Disruption สยามวาลา-เสถียรสเตนเลสสตีล-ออโรร่า-ฟู้ดแพชชั่น

การจะขับเคลื่อนธุรกิจในโลกยุคนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นโลกยุค Disruption ซึ่งแนวทาง รูปแบบ และวิธีการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมได้อย่างรวดเร็ว มีโจทย์ยากหรือโจทย์ใหญ่ที่ไม่เหมือนเดิม ทั้งการที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันนอกจากคู่แข่งเดิมยังมีคู่แข่งใหม่ที่คาดไม่ถึง  รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถาโถมเข้ามาให้ต้องเรียนรู้และรับมืออย่างรวดเร็ว แม้ “ธุรกิจครอบครัว” จะมีข้อดีในแง่ “ความเป็นครอบครัว” มีหัวเรือหรือผู้นำที่มีหัวใจของ “ความเป็นเจ้าของ” อยู่อย่าง “เต็มเปี่ยม” และย่อมต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะนำพาธุรกิจไปข้างหน้า แต่หลายธุรกิจจำต้องก้มหน้ากัดฟันยอมรับเพราะเห็นได้ชัดถึงผลกระทบเมื่อไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทัน ขณะที่หลายธุรกิจสามารถพลิกเกมและมีโอกาสจะก้าวต่อไป เพื่อให้เห็นรูปธรรมชัดเจน 4 ธุรกิจครอบครัวชั้นนำของไทย “ดีเอชเอ สยามวาลา-เสถียรสเตนเลสสตีล-ออโรร่า-ฟู้ดแพชชั่น”...