Sunday, January 23, 2022
Home Tags แพคริม กรุ๊ป

Tag: แพคริม กรุ๊ป

เจาะแกนกลางปัญหา ทำไมองค์กรถึงทำ ‘Digital Transformation’ ไม่สำเร็จ?

สัมมนาจาก “แพคริม” ร่วมกับ “Skooldio” ฉายภาพถึงรากเหง้าปัญหาการทำ ‘Digital Transformation’ ในองค์กร แม้จะพยายามมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ทำไมหลายบริษัทยังไม่คืบหน้า และการแก้ที่มายด์เซ็ทผู้นำ-ผู้บริหารเพื่อให้องค์กรก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้เต็มตัว

ความท้าทายของการสร้าง Digital Transformation ในองค์กรคือ “ขีดความสามารถผู้นำ”

ผลสำรวจจากสมาชิกใน “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ร่วมกับ แพคริม และ AMPOS พบว่า สมาชิกถึง 36% มองว่าการทำ Digital Transformation มีความสำคัญในระดับ 10/10 แต่ความเร็วที่เกิดขึ้นจริงขององค์กรส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ 5/10 เท่านั้น โดยมีความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือ “ขีดความสามารถของผู้นำ”

5 บทเรียนของ “ผู้นำแผนก HR” หลังผ่าน COVID-19 ต้องพัฒนา “คน” อย่างไรเพื่อฝ่าวิกฤต

"แพคริม" สรุปบทเรียน 5 ข้อสำคัญ หลังผ่านวิกฤต COVID-19 "ผู้นำแผนก HR" ขององค์กรต่างๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อปรับมุมมอง แนวคิด และก้าวให้ทันบทใหม่ในปี 2564 พัฒนาคนให้สอดรับกับระลอกสองของการระบาด

นิยาม “ผู้นำ” ยุคใหม่ ไม่ใช่คนสั่ง-กำกับควบคุม แต่เป็นคนดึงศักยภาพพนักงาน

"แพคริม" ชี้ทิศการเป็น "ผู้นำ" องค์กรยุคใหม่ที่ต้องก้าวให้ทันความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ มองคำตอบต้องปรับองค์กรให้มีวัฒนธรรมแบบ "Agile" ทำงานแบบคล่องตัว ลดโครงสร้างตำแหน่ง และผู้นำในวัฒนธรรมนี้ไม่ใช่คนสั่งการผ่านวิสัยทัศน์-ความสามารถของตนเองคนเดียว แต่เป็นผู้ดึงศักยภาพพนักงานทุกคนออกมา