Wednesday, July 8, 2020
Home Tags China

Tag: China

แค่ปีเดียว! จีนสร้างรถไฟในเขตเมืองยาว 968.77 กม. ในปี 2019 พร้อมเพิ่มงบอีก 1 ล้านล้านบาท

รายงานของสมาคมรถไฟใต้ดินแห่งประเทศจีน (CAMET) ระบุว่า ในปี 2019 เพียงปีเดียว เมืองต่างๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ได้สร้างระบบขนส่งทางรางในเมืองเป็นระยะทางยาว 968.77 กิโลเมตร

“สี จิ้นผิง” สวัสดีปีใหม่ : เชื่อมั่นปี 2020 จีนจะชนะความยากจนอย่างเด็ดขาด

ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง กล่าวสวัสดีปีใหม่ เชื่อมั่นปีนี้จะเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มุ่งชัยชนะอันเด็ดขาดในการขจัดความยากจน GDP ของจีนจะใกล้เคียงกับ 100 ล้านล้านหยวน โดยมีรายได้ต่อหัวประชากรถึง 10,000 ดอลลาร์

จีนประกาศสร้างโรงเรียนจีนในต่างประเทศมากขึ้น รองรับลูกหลานมังกรในต่างแดนกว่า 60 ล้านคน

กระทรวงศึกษาธิการจีนเผยแผนสร้างโรงเรียนนานาชาติที่มีอัตลักษณ์แบบจีนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น รองรับนักเรียนนักศึกษาเชื้อสายจีนในต่างแดนกว่า 60 ล้านคน รายงานระบุว่า แผนดังกล่าวจะช่วยตอบสนองความต้องการของชาวจีนที่ทำงานในต่างประเทศ และยังช่วยให้การศึกษาแก่ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีน ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีนักเรียนจีนศึกษาในต่างประเทศและนักเรียนต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนกว่า 60 ล้านคน โดยมีโรงเรียนที่รองรับการศึกษาแบบจีนกว่า 20,000 แห่ง แผนการดังกล่าวประกอบด้วยการเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ การเปลี่ยนสถาบันขงจื้อเป็นโรงเรียน และการเปิดแผนกการสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจีนยังจะพยายามกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาในจีนไปเปิดสาขาการสอนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น หลักสูตรการเรียนการสอนในต่างประเทศจะคล้ายคลึงกับหลักสูตรในประเทศจีนในวิชาภาษาจีน คณิตศาสตร์ การเมืองและวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ความต้องการการศึกษาแบบจีนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจีน สำหรับการก่อสร้างโรงเรียน การฝึกอบรมครูและสื่อการเรียนการสอน Source

จีนครองแชมป์จำนวนสถานทูตมากที่สุดในโลก เบียด “อเมริกา” ตกลำดับสอง

กลุ่มสื่อต่างประเทศรายงาน จีนกลายเป็นประเทศที่มีสถานที่ทำการทางการทูตในต่างประเทศมากที่สุดในโลกเป็นครั้งแรก

จีนครองโลก! จดสิทธิบัตรปัญญารวม 1.54 ล้านรายการ คิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั่วโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เผยปีที่แล้วจำนวนคำขอสิทธิบัตรในประเทศจีนมีจำนวนทั้งสิ้น 1.54 ล้าน รายการ คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดทั่วโลก