Home Tags Sizzler to go

Tag: Sizzler to go

มิติใหม่ของ Sizzler แบบ New Normal สลัดบาร์ที่ต้องสั่งจากพนักงานแทนการตักเอง

Sizzler เปิดมาตรการความปลอดภัยเมื่อรับประทานอาหารภายในร้าน โดยมีการเปลี่ยนการให้บริการสลัดบาร์จากที่ลูกค้าต้องบริการตัวเอง เป็นการสั่งกับพนักงาน เพื่อลดการสัมผัส พร้อมกับการปรับเมนูให้เข้ากับสถานการณ์ด้วย

ศึกษาการปรับตัวครั้งใหญ่ของ Sizzler ไม่หยุดแค่สเต๊ก สร้างภาพจำ “อาหารเฮลท์ตี้”

เรียกว่าเป็นปีทองแห่งการปรับตัวครั้งใหญ่ของ Sizzler เพื่อรับกับพฤติกรรมที่เปลีย่นแปลงของผู้บริโภค และการแข่งขันในตลาดร้านอาหาร โดยมีทั้งเพิ่มเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อขยับตัวเองออกจากร้านสเต๊กเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังมีร้านฟอร์แมทใหม่เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

เปิดแนวคิด Sizzler to go คอนเซ็ปต์ร้านเล็กบน BTS ยุทธการพาร้านเข้าหาผู้บริโภค

ร้านอาหารยุคนี้ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ร้าน Sizzler ได้ผุดโมเดลใหม่ Sizzler To Go ที่จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นขนาดเล็กที่สุดที่เคยทำมา ตอบโจทย์พฤติกรรม Grab & Go ของคนเมือง