ลึกๆ ของซิตี้ แบงก์รีแบรนด์

เหตุผลสำคัญในการปรับเปลี่ยนโลโก้ซิตี้ แบงก์ใหม่ นั่นคือ ความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจที่หลากหลายและการจดจำง่ายขึ้น เส้นโค้งสีแดง โลโก้ใหม่ ซิตี้ แบงก์ คาดหวังลึกๆ ว่าอยากจะเป็นเส้นขีดถูกเหมือนไนกี้ที่คนทั่วโลกเห็นโลโก้ ก็ย่อมรู้ว่านี่แบรนด์ใด

ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนจากโลโก้เดิม citygroup มีร่มสีแดง ซึ่งถูกมองว่าเรื่องการคุ้มครองและประกันภัย มาสู่ city มีเส้นโค้งสีแดง ซึ่งบ่งบอกถึงสะพานเชื่อมใจระหว่างธนาคารกับลูกค้า ไปสู่สิ่งที่ดีในชีวิต ในความหมายใหม่ ในระดับโกลบอล งานนี้ซิตี้ได้นำคำว่า “การันตี” มาใช้กับแบรนด์ด้วย

ในการรับรู้ของความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของซิตี้ แบงก์ ในระดับโลกอาจทราบกันในระยะหนึ่งแล้ว ตั้งแต่ซิตี้ แบงก์ขายบริษัทด้านประกันภัยทิ้ง และเปลี่ยนมาสู่การปรับแบรนด์ใหม่ แต่การใช้คำว่า “การันตี” ถือเป็นมูลเหตุ และประเด็นสำคัญในการสร้างความเชื่อถือให้แข็งแรงขึ้นกับกลุ่มลูกค้า

ภาพลักษณ์ของซิตี้ แบงก์ในเมืองไทยที่ผ่านมา นอกจากความเป็นโกลบอลแบรนด์ที่ดูดี มีระดับ แต่ปัญหาด้านการบริการ เช่น การทวงหนี้ กิริยาวาจาของ 1588 ย่อมอยากยกระดับ เปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การันตีมาเป็นจุดสื่อสารให้ลูกค้าได้เข้าใจขึ้น

การันตีทั้งในเรื่องส่วนลด สิทธิประโยชน์ และการบริการ โดยเน้นระยะเวลาความเร็วรวดเป็นกุญแจสำคัญ อาจถือเป็นย่างก้าวใหม่ของซิตี้ แบงก์ที่จะแก้ปัญหาด้านการบริการให้ดีขึ้น พร้อมกันกับการจดจำโลโก้ใหม่ ไปด้วย

แม้แบรนด์คาแร็กเตอร์ในเมืองไทยยังใช้คำว่า ซิตี้ แบงก์ในการทำตลาด แต่การปฏิรูปภายในทั้งในเรื่องของการบริการ และใช้งบการตลาดแบบคิดหน้าคิดหลังกว่าเดิม ยังไงแล้วถือว่างานนี้ซิตี้ แบงก์ได้รีแบรนด์ตัวเองครั้งใหญ่ ซึ่งไม่แค่เปลี่ยนโลกโก้เท่านั้น

…สะพานเชื่อมใจจึงน่าจะสวยงามขึ้น ดีขึ้น เมื่อซิตี้ แบงก์ได้สร้างสะพานนี้ขึ้นมาใหม่

Did you know?

ซิตี้กรุ๊ปได้ปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ใช้พร้อมกันในวันที่ 13 ก.พ. 50 ที่ผ่านมา โดยคำว่า city จะมีสองสี คือ สี เงิน หมายถึง สถาบันธนกิจ วาณิชธนกิจ และธนบดีธนกิจ ส่วนสีน้ำเงิน จะหมายถึงสายงานบุคคลธนกิจ