โต้รุ่งและโมเดิร์นเทรดชิดซ้าย หลีกทางร้านสะดวกซื้อ

42% – สัดส่วนคนซื้ออาหารมื้อดึกจากร้านสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือตลาดโต้รุ่ง (28%) ร้านอาหารทั่วไป (27%)
36% – คนซื้อบะหมี่สำเร็จรูปที่ร้านสะดวกซื้อมากที่สุด รองลงมาคือห้างสรรพสินค้าเช่น โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ (34.0%) และร้านขายของชำ/ขายปลีก (25.0%)
(ฟาร์อีสท์ ดีดีบี และนาโนเซิร์ช)

แพงแค่ไหน บะหมี่สำเร็จรูปก็ยังฮิต
65% – คนยังคงซื้อบะหมี่สำเร็จรูปหลังปรับขึ้นราคา ขณะที่สัดส่วนคนซื้อน้อยลง มีเพียง 19.5%
57.5% – คนซื้อบะหมี่สำเร็จรูปซองปกติขนาดเล็ก รองลงมาคือซื้อเป็นแพ็กใหญ่มีหลายซอง (13.5%) น้อยที่สุดคือแบบถ้วยขนาดเล็ก (2%)
100 บาท – ค่าใช้จ่ายซื้อบะหมี่สำเร็จรูปโดยเฉลี่ยต่อเดือน (37%)

“อาหารส่งถึงบ้าน” โตระบาดทั่วไทย
50 % – อัตราการเติบโตของ “อาหารส่งถึงบ้าน” ในต่างจังหวัด ขณะที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลขยายตัว 27%
300 บาท – ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการสั่งอาหารหนึ่งครั้งผ่านช่องทาง “Delivery”
5 ครั้ง – อัตราการสั่ง “อาหารส่งถึงบ้าน”โดยเฉลี่ยภายใน 3 เดือน
(เคเอฟซี)

แฟนอาหารไมโครเวฟ ไม่เกี่ยงราคา
26 – 35 ปี – อายุส่วนใหญ่ของคนกินอาหารกล่องไมโครเวฟ (Ready Meal) หรือ 50.5% รองลงมาคืออายุ 18-25 ปี หรือ 43.5% ส่วนใหญ่เป็นคนโสด
4.16 – คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะอาด รองลงมาคือ รสชาติ (3.67) และบรรจุภัณฑ์ (3.43)
14.9% – สัดส่วนผู้ซื้อพิจารณา “วันหมดอายุ” เป็นอันดับแรกในการตัดสินใจซื้อ ขณะที่ “ผู้ผลิต” อยู่ในลำดับสุดท้าย (7.7%) สำคัญน้อยกว่า “ราคา” (9.4%)
(นาโนเซิร์ช)

คนแห่ซื้อของ “ยังชีพ”
1.2 ล้านคน- ยอดคนเข้าร่วมงาน “เมดอินไทยแลนด์ สเปเชียล 2551” กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
5,000 ล้านบาท – ยอดเงินหมุนเวียนในงาน ที่ขายดีที่สุดคือสินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น ไข่ ข้าวสาร น้ำมันพืช เนื้อสัตว์
2.5 ล้านฟอง – จำนวนหน่วยที่ขายได้สูงสุดในงาน คือไข่ไก่เบอร์ 3
20 คัน – จำนวนรถยนต์ที่ขายได้ในงาน
(กระทรวงพาณิชย์)

คนอ่านเพิ่ม แต่นิตยสารลด
– 2-3% – อัตราการเติบโตที่คาดว่าจะลดลงของตลาดนิตยสารไทยในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
+10-15% – สัดส่วนเพิ่มขึ้นของราคากระดาษเพื่อผลิตนิตยสาร เทียบกับปีที่แล้ว
6.10% – อัตราการเติบโตของนิตยสารไทยโดยรวม ช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา
-10% – สัดส่วนลดลงของนิตยสารเกิดใหม่เทียบกับปีก่อน โดยเฉลี่ยมีนิตยสารเกิดใหม่ปีละ 100 หัว
40 เล่ม – จำนวนแบรนด์นิตยสารเกิดใหม่ช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็น “หัวในประเทศ” และแนว “ผู้หญิง”
7 เล่ม – จำนวนแบรนด์นิตยสารที่ปิดตัวลงแล้วในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา
60% – สัดส่วนผู้อ่านยืนยันว่าอ่านนิตยสารมากขึ้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
85% – สัดส่วนคนที่ระบุว่าซื้ออ่านเอง โดยเนื้อหายอดฮิตของผู้ชายคือ เทคโนโลยี ข่าวสาร และกีฬา ส่วนผู้หญิง คือ สุขภาพ ความงาม และแฟชั่น
(สมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย)

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ระบาดเพิ่มทั่วโลก
180 ล้านเครื่อง – จำนวนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถูกทิ้งเป็นขยะในปัจจุบัน เฉพาะอเมริกาปีละ 40 ล้านเครื่อง
1,000 ล้านเครื่อง – จำนวนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลกในปัจจุบัน ประมาณ 58% อยู่ในอเมริกาและยุโรป
2,000 ล้านเครื่อง – จำนวนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลภายใน 5 ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น อินเดียและบราซิล