Numeric “ตัวเลขขับเคลื่อนโลก” : October 2008

สารกันบูดไม่น่ากลัวเท่าแคลอรี
61% – สัดส่วนผู้บริโภคไทยตรวจสอบฉลากข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อสินค้านั้นๆ ครั้งแรก
41% – สัดส่วนผู้บริโภคไทยอ่านฉลากเมื่อต้องซื้ออาหารบางชนิด
20% บอกว่าอ่านเฉพาะมีเวลา
11% อ่านฉลากเมื่อต้องซื้ออาหารให้ลูก
2% – สัดส่วนคนไทยที่ไม่เคยเช็กฉลากอาหารเลย
66% – สัดส่วนคนไทยเช็กเรื่องแคลอรีเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นไขมัน 64% น้ำตาล 60%
58% – สัดส่วนคนไทยเช็กเรื่องสารกันบูด ขณะที่เรื่องนี้เป็นอันดับสูงสุด เมื่อสามปีที่แล้ว (นีลเส็น)

ใช้ชุดชั้นในเก่าแก้ขัดไปก่อน
1-2 ชุด – จำนวนซื้อชุดชั้นในต่อคนในครึ่งแรกของปี 2551 จากเดิมที่เคยขายได้ 3-4 ชุดต่อคน
1,000 บาท – ยอดซื้อชุดชั้นในต่อคนในครึ่งแรกของปี 2551

คนไทยเข้าฟิตเนสน้อยกว่าชาวโลก
0.5% – สัดส่วนสมาชิกฟิตเนสเมื่อเทียบกับประชากรไทยทั้งหมด
19% – สัดส่วนสมาชิกฟิตเนสในออสเตรเลีย ขณะที่ในอังกฤษมี 11% สหรัฐอเมริกามี 10%

สื่อเคลื่อนที่-วิทยุมาแรง
+ 0.18% – สัดส่วนเพิ่มขึ้นของงบโฆษณาผ่านสื่อหลักช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ส.ค. 2551) มูลค่า 59,471 ล้านบาท โดยในเดือนสิงหาคม 2551 เพิ่มขึ้น 0.48% เทียบกับเดือนก่อนหน้า
– 5.37% – สัดส่วนลดลงของงบโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์ มูลค่า 2,660 ล้านบาท ลดลง 20.27% ในเดือนสิงหาคม 2551
– 5.29% – สัดส่วนลดลงของงบโฆษณาผ่านสื่อเอาต์ดอร์ มูลค่า 2,829 ล้านบาท ลดลง 8.58% ในเดือนสิงหาคม 2551
– 4.21% – สัดส่วนลดลงของงบโฆษณาผ่านนิตยสาร มูลค่า 3,732 ล้านบาท ลดลง 15.53% ในเดือนสิงหาคม 2551 – 0.68% – สัดส่วนลดลงของงบโฆษณาทีวีมูลค่า 34,409 ล้านบาท กระเตื้องขึ้นเล็กน้อย 3.83% ในเดือนสิงหาคม 2551
+54.25% – สัดส่วนเพิ่มของงบโฆษณาผ่านสื่อเคลื่อนที่ มูลค่า 907 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.22% ในเดือนสิงหาคม 2551
+11.09% – สัดส่วนเพิ่มของงบโฆษณาผ่านวิทยุ มูลค่า 4,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.19% ในเดือนสิงหาคม 2551 (นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช ประเทศไทย)

สินค้าอุปโภคบริโภค หว่านโฆษณา รถและน้ำมันเพิ่มงบ
3,090 ล้านบาท – งบโฆษณาสิงหาคม 2551ของยูนิลีเวอร์ (ไทย) เทรดดิ้ง เป็นอันดับ 1 แต่มูลค่าลดลง 796 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน
1,054 ล้านบาท – งบโฆษณาของโตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ เพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
1,049 ล้านบาท – งบโฆษณาของพีแอนด์จี ลดลง 12 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
822 ล้านบาท – งบโฆษณาของลอรีอัล (ประเทศไทย) เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
720 ล้านบาท – งบโฆษณาของ ปตท. เพิ่มขึ้น 236 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
(นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช ประเทศไทย)

ธุรกิจสื่อสารโฆษณาคึกคัก
808 ล้านบาท – งบโฆษณาสิงหาคม 2551 ของเอไอเอส ลดลง 241 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน
90 ล้านบาท – งบโฆษณาของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) อยู่อันดับ 2 ของแบรนด์การสื่อสารใช้งบมากที่สุด
56 ล้านบาท – งบโฆษณาของวันทูคอล ติดอันดับ 4 ไล่ตามมาด้วยแฮปปี้ 55 ล้านบาท และทรูมูฟ 54 ล้านบาท และ ทีโอที 49 ล้านบาท
(นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช ประเทศไทย)

ตัวเลขสีเขียว
1.3 กิกะตันต่อปี – ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนของป่าเก่าแก่ทางตอนเหนือ เช่น แคนาดา รัสเซีย และอะลาสกา หรืออย่างน้อย 10% ของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดในโลก (Nature, กันยายน 2551)