เปิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทย มีการใช้มือถืออย่างไรบ้าง

Vpon Big Data Group บริษัทด้านบิ๊กดาต้า และเทคโนโลยีจากประเทศจีน ได้เผย รายงานสถิติและแนวโน้มการโฆษณาทางอุปกรณ์มือถือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2017 ครึ่งปีแรก ซึ่งไฮไลต์สำคัญอยู่ที่พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์มือถือของนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมายังประเทศไทย 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย คิดเป็น 20.6% ของ GDP ในปี 2016 ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวกลายเป็นเสาหลักหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ได้กลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเช่นกันเพราะมีการเดินทางมาในไทยมากขึ้นทุกปี คนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูง

สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุด คิดเป็น 30% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่มาไทยในปี 2559 มีจำนวน 8.7 ล้านคน เติบโต 10% พบว่าคนจีนที่มาเยือนไทย เดินทางมาจากเซี่ยงไฮ้ และกว่งโจวมากที่สุด ในขณะเดียวกันชาวจันก็นิยมไปเกาหลีเช่นกัน มีสัดส่วนถึง 55% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เยือนเกาหลี คิดเป็น 8 ล้านคน เติบโตขึ้น 35%

เมื่อดูพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ สามารถแบ่งได้ตั้งแต่ก่อนเดินทาง คนจีนมีการใช้มือถือเฉลี่ย 3.9 ชั่วโมงต่อวัน คนฮ่องกง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน และคนไต้หวัน 2.8 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนแอปพลิเคชั่นที่ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรกจะเป็นเรื่องการสื่อสาร การท่องเที่ยว และการเงิน

ส่วนช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ คนจีนใช้ว่าอยู่ในประเทศไทยเฉลี่ย 5 วัน  มีการเข้าใช้งานแอปต่าง ๆ (นอกเหนือจากโซเชียลมีเดียและแอปส่งข้อความ) สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน ดังนั้นในการเดินทางช่วงสั้นๆ นี้ มือถือจึงเป็นช่องทางสำคัญในการค้นหาข้อมูลต่างๆ

จังหวัดที่คนจีนนิยมมาเยือนไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 55.7% ชลบุรี 15.9% สมุทรปราการ 15.1% ภูเก็ต 7.1% และเชียงใหม่ 5.7%