บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจีนเผชิญวิกฤติใหญ่ ไม่เป็นที่นิยมแล้ว

การตายอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต และการบริโภคในประเทศจีน เมื่ออุตสาหกรรมถึงจุดสูงสุดในปีพ.. 2556 บริการ online-to-offline (O2O) กำลังเฟื่องฟู แต่การมาของแอพพลิเคชันสั่งอาหาร ซึ่งมีทางเลือกมากมายทำให้การเติบโตและพึ่งพาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลดลง (ภาพจีบีไทม์ส)

เดอะเปเปอร์ (18 ม.ค.) รายงานยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ลดลงเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน หลังก่อนหน้านี้ ยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศจีน มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปีโดยมียอดขายสูงสุด 4.62 หมื่นล้านถ้วย ในปี 2556 เทียบเท่ากับยอดจำหน่ายเฉลี่ย 1,465 ถ้วยต่อวินาที

ตามข้อมูลจากสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลก ยอดขายบะหมี่กึ่งรูปประจำปี ในประเทศจีนอยู่ที่ 3.85 หมื่นล้านถ้วย ในปีพ. ศ. 2559 ลดลง 8,000 ล้านถ้วย จากยอดขายสูงสุดที่เคยทำสถิติฯ

การตายอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต และการบริโภคในประเทศจีน เมื่ออุตสาหกรรมถึงจุดสูงสุดในปีพ.ศ. 2556 ก่อนที่บริการ online-to-offline (O2O) เฟื่องฟู และการมาของแอพพลิเคชันสั่งอาหาร ซึ่งมีทางเลือกมากมายทำให้การเติบโตและพึ่งพาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลดลงอย่างฉับพลัน

จู ต้านเผิง นักวิจัยจาก ไชน่า แบรนด์ กล่าวว่า เช่นเดียวกับการที่คนปัจจุบันเดินทางบนรถไฟความเร็วสูง ก็ทำให้ยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งมีสัดส่วนราวร้อยละ 20 ที่เคยขายให้กับผู้โดยสารรถไฟธรรมดาหายไป

อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ระยะเวลาการเดินทางลงรถไฟความเร็วสูงได้ลดลงอย่างมาก จนไม่มีใครหิวจนถึงต้องซื้อบะหมี่ถ้วยทาน แต่ก็เปลี่ยนมาเป็นทานของขบเคี้ยวแทน

ที่มา : mgronline.com/china/detail/9610000005687