สุรีทิพย์ ละอองทอง

ไหนๆ เศรษฐกิจก็ไม่เป็นใจ ลูกค้าชะลอการซื้อ จะออกแรงดันทำตลาดมากๆ ก็อาจไม่คุ้มค่า หลายองค์กรจึงเลือกใช้ช่วงเวลานี้สร้างโอกาส แสวงหาความรู้ สร้างความเข้มแข็งให้กับคนและองค์กร รอโอกาสใหม่จากวันที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

หนังสือ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เกือบทุกธุรกิจ ใช้เติมพลังสมอง เพิ่มมุมมองใหม่ๆ และสร้างกำลังใจให้กับคนในองค์กร กับเศรษฐกิจที่จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

มาดูว่า Chairman ของยูนิลีเวอร์ จะเลือกหนังสือเล่มใดให้กับคนในองค์กรอ่านในช่วงนี้ และคนของพีแอนด์จี จะอ่านหนังสือเล่มไหน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของมาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลือกหนังสือเล่ใดไหนมาเป็นหนังสือเล่มโปรดเวลานี้

สุรีทิพย์ ละอองทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หนังสือแนะนำ The World is flat
Concept Idea “เป็นหนังสือที่เข้ากับยุคปัจจุบันมากที่สุด ที่หลายๆ องค์กรควรจะนำมาปรับใช้ ในโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค 3.0 เพื่อปรับตัวและรับมือได้ทัน”
เนื้อหา
บอกถึงแนวทางในการปรับตัวในฐานะที่เราเป็นคนวางแผนการใช้เงินหรือในฐานะคนในองค์กร ซึ่งภายในหนังสือบอกถึงโลกปัจจุบันเป็น Global 2.0 จากอดีต 1.0 แล้วพูดถึงเรื่องอนาคตจะไปทางไหนประกอบกับเรื่องของ 3G กำลังมา เรื่องของ Information Transferring เป็นเรื่องที่สำคัญ บอกให้รู้ว่าการนำเอา Environment มาปรับเข้ากับธุรกิจของตัวเองอย่างไร ซึ่งยุค 3.0 เป็นยุคที่ใกล้เข้ามาหรือก้ำกึ่งระหว่างยุค 2.0 ซึ่งในหนังสือบอกถึงว่า Cost อยู่ตรงไหน ซึ่งทำให้เห็นภาพกว้างขึ้นว่ามันไม่ได้อยู่ในบริษัทแล้ว ทำให้เราจุดประกายได้ว่าเราจะปรับปรุงธุรกิจอย่างไรบ้าง”