Numeric “ตัวเลขขับเคลื่อนโลก” : April 2009

ไซส์ใหม่คนไทย สูง-อ้วนขึ้น
ผู้ชายไทย สูงขึ้น 7 เซนติเมตร อ้วนขึ้นเกือบ 12 กิโลกรัม รอบอกเพิ่ม 5.4 นิ้ว รอบเอวเพิ่ม 4 นิ้ว รอบสะโพกเพิ่ม 3.4 นิ้ว
ผู้หญิงไทย สูงขึ้น 5 เซนติเมตร อ้วนขึ้นเกือบ 5.50 กก. รอเอวเพิ่ม 3.7 นิ้ว รอบสะโพกเพิ่ม 2 นิ้ว และรอบอกเพิ่ม 2.2 นิ้ว
(สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างชายและหญิง จำนวน 13,442 คน ทั่วประเทศ เทียบกับเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ผลศึกษานี้นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่า เสื้อผ้า เก้าอี้ เตียงนอน เฟอร์นิเจอร์ และรถยนต์

Numeric of juice
งบตลาด เครื่องดื่มปี 2552
ชาเขียวโออิชิ 100 ล้านบาท
โค้ก 80 ล้านบาท
มินิทเมด พัลพิ 60 ล้านบาท
เป๊ปซี่ กรีน 50 ล้านบาท

ตลาดเครื่องดื่มคึกคักรับลมร้อน
ตลาดน้ำผลไม้รวมมูลค่า 7, 000 ล้านบาท
ตลาดชาพร้อมดื่มมูลค่า 4,500 ล้านบาท

ตลาดน้ำอัดลมรวมมูลค่า 35,000 ล้านบาท
ตลาดน้ำดำ 75% มูลค่า 26,250 ล้านบาท
ตลาดน้ำสี 25% มูลค่า 8,750 ล้านบาท
ที่มา บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เพิ่มความถี่
3 ครั้งต่อวัน คือความถี่ในการแปรงฟัน ที่บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ นำเสนอให้กับผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งปกติแล้วจะแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง โดยใช้งบ 30 ล้านบาทในการกระตุ้นพฤติกรรมใหม่ ซึ่งกลยุทธ์ความถี่ หรือ Frequency Marketing จะช่วยเพิ่มยอดขายยาสีฟันได้ในระยะยาว

12 ลิตรต่อปี เป็นอัตราการบริโภคนมของคนไทย
15 ลิตรต่อปี เป็นอัตราการบริโภคน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กำลังซื้อลด
5% เป็นจำนวนลูกค้าเข้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นลดลง จากทั้งหมด 6 ล้านคนต่อวัน
45-46 บาท เป็นยอดใช้จ่ายตัวหัวลดลง จากยอดปกติ 50 บาทต่อหัว

มาม่ายอดตก
– 15 % เป็นตัวเลขติดลบตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เทียบกับมกราคม 2552 ที่ตกต่ำมากที่สุดในรอบ 36 ปี
-2% เป็นตัวเลขการลดลงของการบริโภคตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตลอดทั้งปี 2552 เมื่อเทียบปี 2551