ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร : Kotler on Marketing – How to create, win and dominate markets

ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด

Kotler on Marketing – How to create, win and dominate markets

Why?
เป็นหนังสือที่ ศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ (Prof. Philip Kotler) กูรูทางด้านการตลาด เขียนขึ้น และแนะนำให้กับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงได้อ่าน เพื่อปรับปรุง Model ทางด้านการตลาดของแต่ละองค์กร โดยได้รวบรวมเอาเหตุการณ์สำคัญๆ ทางด้านการตลาดจากทั่วโลกมารวบรวมเอาไว้ ให้ผู้บริหารและนักการตลาดสามารถนำไปค้นหาโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

In Brief
อธิบายถึงภาพเหตุการณ์สำคัญๆ ในช่วงปี ค.ศ. 1997 – 1998 ที่น่าสนใจสำหรับแวดวงการตลาดและการบริหารจัดการ โดยได้กล่าวถึงเหตุการณ์ภาวะวิกฤต (Crisis) ทางการตลาดหลายๆ อย่างไว้ให้เป็นกรณีศึกษา และหลักการสำคัญ 3 อย่างคือ Strategic Marketing, Tactical Marketing, Administrative Marketing และ Transformational Marketing เพื่อส่งสัญญาณ และตัวอย่างในการทำแผนการตลาดขององค์กรต่อไป