กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง “Ten Things – I Wish I’d Known Before I Went Out into the Real World”

กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

“Ten Things – I Wish I’d Known Before I Went Out into the Real World” เขียนโดย Maria Shriver

Why? “ชอบอ่านหนังสือแนวอัตชีวประวัติ ที่บอกเล่าถึงแรงศรัทธาในความคิดและความมานะพยายามของคนที่ประสบความสำเร็จ ผู้เขียน “มาเรีย ชไรเวอร์” เป็นลูกหลานของคนในตระกูลเคนเนดี้ การศึกษาดี ฐานะมั่งคั่ง และมีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมอเมริกัน เธอสามารถเลือกที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในแบบเจ็ตเซ็ตบนกองเงินกองทอง แต่กลับเลือกที่จะทำตามความฝันและพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง ด้วยการไปสมัครเป็นผู้สื่อข่าว ทำงานแบบหนักเอาเบาสู้ทั้งในภาคสนามและในห้องส่ง จนท้ายที่สุดเธอก็ได้รับรางวัลพีบอดี้และรางวัลเอ็มมี่ทางด้านสื่อสารมวลชนเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ”

In brief : หนังสือเล่มนี้เป็นการเขียนขยายความต่อจากสุนทรพจน์ที่มาเรีย ชไรเวอร์ เป็นผู้กล่าวไว้ ในงานฉลองปริญญาบัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยโฮลี่ ครอส สหรัฐอเมริกา เล่าถึงประสบการณ์ตั้งแต่วันที่ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ให้มุมมองและแง่คิดในการทำงานและการดำเนินชีวิตสรุปได้ 10 ข้อด้วยกัน เช่น การค้นหาตัวเองให้พบโดยเร็วว่าต้องการอะไรในชีวิต และให้กล้าคิดกล้าทำ ไม่หวาดหวั่นกับความล้มเหลว ความสำคัญของการสร้างแคแร็กเตอร์ของตัวเองผ่านงานทั้งเล็กและใหญ่ รวมทั้งรู้จักหัวเราะกับชีวิต เป็นงานเขียนที่อ่านง่ายๆ สบายๆ แต่ได้สัจธรรมในชีวิตที่ต้องนำไปคิดต่อยอดหลายอย่าง