“นนทวัน สินธวานนท์” : “What the best CEO's know” เขียนโดย Jeffrey A.Krames

“นนทวัน สินธวานนท์”
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัทโนเกีย (ประเทศไทย)

เล่มแรก “What the best CEO’s know” เขียนโดย Jeffrey A.Krames

เล่มที่สอง “The 21 most powerful minutes in a leader’s day” เขียนโดย John C. Maxwell

Why?
“What the best CEO’s know” ทำให้ได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานของ CEO หลายคน ในการก้าวผ่านเหตุการณ์สำคัญๆ การตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสำคัญต่อองค์กร ทำให้หยุดคิดว่าถ้าเราเผชิญกับสถานการณ์นั้นจะคิดและตัดสินใจอย่างไร

“The 21 most powerful minutes in a leader’s day” รวบรวมแนวคิดที่น่าสนใจ และแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้นำและนักบริหารเป็นสิ่งที่เรียนรู้และฝึกได้

In brief :
เล่มแรก เล่าแนวคิดและการทำงานของ CEO ที่ประสบความสำเร็จหลายคน อย่าง Michael Dell, Bill Gates, Andy Grove, Jack Welch & Herb Kelleher โดยผู้เขียนเป็นคนสัมภาษณ์และเป็นผู้ถ่ายทอดที่มีความสามารถ และมีนักทฤษฎีอย่าง Philip Kotler มาร่วมแสดงทรรศนะ

เล่มที่สอง นำเสนอแนวคิดและกฎต่างๆ เพื่อการเป็นนักบริหารที่ดี แบ่งหัวข้อและเนื้อหาออกเป็นตอนๆ สำหรับการอ่านในแต่ละวัน ใช้เวลาตอนละ 21 นาที เพื่อศึกษาแนวคิดและรับข้อมูลใหม่ๆทุกวันเพื่อการพัฒนา