ธนชัย ชัยกิตติวณิช : Book In Search Of The Obvious

ธนชัย ชัยกิตติวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นีเวีย บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด

Book : In Search Of The Obvious : The Antidote For Today’s Marketing Mess โดย Jack Trout

Why?ส่วนตัวชื่นชอบหนังสือของ Jack Trout กูรูด้านการตลาดอยู่แล้ว ติดตามอ่านมาโดยตลอด 10 ปี และเล่มนี้น่าสนใจตรงที่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ต้องฉีกตัวเองให้ต่างจากคู่แข่งมากที่สุด ด้วยไอเดียที่โดดเด่นแตกต่าง หรือ Obvious และเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่เขาเพิ่งอ่านจบไป

In brief : หนังสือเสนอแนวทางและชี้ให้องค์กรต่างๆ รู้ว่า ปัญหาที่แท้จริงของกลยุทธ์ที่ใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จคืออะไร และทำอย่างไรจะให้สินค้าของตัวเองแตกต่างจากคู่แข่งโดยแท้จริง ซึ่งไม่ใช่แค่คิดว่าตัวเองต่าง แต่ต้องส่งผลให้ผู้บริโภครับรู้ด้วยว่าต่างและต่างอย่างไร

เนื้อหายกกรณีศึกษาของหลากหลายแบรนด์อาทิ Absolut Vodka, American Express, Acura, BMW, Boeing, Budweiser และ Coca-Cola เป็นต้น