เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ : The secret by Rhonda Byrne

เพ็ญนภา ธนสารศิลป์กรรมการบริหาร บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

The secret by Rhonda Byrne

Why? : ปกติแล้วเป็นคนที่พูดคุยกับพนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้ความจริงใจกับเขา ไม่ว่าเขาจะทำผิด หรือเราจะโกรธแค่ไหนก็ตาม ก็จะไม่พูดด้วยความอคติ หรือตำหนิเขาอย่างเดียว แต่จะสอนด้วยเสมอ หนังสือเล่มนี้ซื้อมาเพื่อให้ลูกน้องอ่าน เพราะมีเนื้อหาตรงกับความรู้สึกที่อยากบอกกับลูกน้อง เพียงแต่ว่าบางครั้งพูดแล้วก็อาจไม่เหมือนกับหนังสือ

In brief : หนังสือบอกถึงกฎแห่งการดึงดูดของการคิดบวก จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีกลับคืนมาเสมอ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตจะอยู่ที่ตัวเราเป็นสำคัญ ไม่ว่าเราคิดอย่างไร เราจะเป็นเช่นนั้น ถ้าเราคิดบวก หรือให้ความรักต่อกัน เราจะได้สิ่งดีๆ กลับมา แต่ถ้าคิดไม่ดี หรือเรื่องเศร้า เราจะเศร้าและมีชีวิตมัวหมอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงาน และส่วนตัว