AIS เบียด China Mobile ขึ้นเบอร์ 1 แบรนด์โทรคมนาคมแข็งแกร่งที่สุดในโลก

เป็นอีกหนึ่งในผลงานสุดภูมิใจของ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ที่คว้าอันดับ 1 แบรนด์โทรคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก (World’s Strongest Telecoms Brand)

จากผลสำรวจและจัดอันดับแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุด ประจำปี 2019 โดย Brand Finance องค์กรที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และคุณค่าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งประเมินจากความแข็งแกร่งทางการเงิน การลงทุน การดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมขีดความสามารถในการขยายตัวสู่ธุรกิจใหม่ได้อย่างโดดเด่น

ถือเป็นแบรนด์ไทยรายเดียวใน 10 อันดับแรก ที่เฉือนชนะแชมป์เก่าอย่าง China Mobile ที่หล่นมาเป็นอันดับ 2 และแซงหน้าแบรนด์โทรคมนาคมต่างชาติ อย่าง ดิจิ, สวิสคอม โวดาโฟน, เทเลคอม อินโดนีเซีย สิงเทล

ทั้งนี้ จากกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ และวัดผลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พบว่า AIS มีคะแนนดัชนีความแข็งแกร่งของแบรนด์ หรือ Brand Strength Index (BSI) อยู่ที่ 90/100 คะแนน และยังเป็นแบรนด์ไทย 1 เดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ได้รับ Rating AAA+ โดยประเมินความแข็งแกร่งของแบรนด์ (Brand Strength) จากปัจจัยสำคัญ ประกอบด้วย

  • การใช้งบประมาณทางการตลาดที่สมเหตุสมผล และสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน
  • การบริหารจัดการผลประโยชน์ให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในแง่การลงทุน, การสร้างรายได้ และผลประกอบการ รวมถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
  • สามารถขยายธุรกิจจาก Mobile ไปสู่ Fixed Broadband ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่และสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้ภาพรวมมูลค่าแบรนด์ของ AIS ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มโทรคมนาคมทั่วโลก 300 บริษัท เฉือนชนะ China Mobile ซึ่งเคยได้อันดับ 1ในปีที่ผ่านมา

สมชัย กล่าว การได้รับการจัดอันดับครั้งนี้ เป็นกำลังใจในการพัฒนาองค์กร AIS ที่มีอายุ 29 ปีให้แข็งแกร่ง พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดจาก Digital Disruption อย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร พร้อมเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงลงทุนและนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาประยุกต์ใช้เสมอเพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้วย

“รางวัลนี้ ไม่ใช่เพื่อ AIS เท่านั้น แต่เป็นรางวัลของในนามประเทศไทยที่ปักหมุดสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก และเป็นบทพิสูจน์ถึงขีดความสามารถของภาคเอกชนไทยที่พร้อมเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในภาพใหญ่ของประเทศต่อไป”

เอไอเอส ใช้จังหวะนี้ ประเดิมนำ “ลิซ่า Blackpink” นักร้องสาวคนดัง ที่ เอไอเอสคว้ามาเป็นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด ในการโปรโมตการได้รับรางวัล World’s Strongest Telecoms Brand ของ AIS รอบนี้ เพื่อสื่อถึงการขึ้นเป็นแบรนด์มีชื่อเสียงบนเวทีโลก เช่นเดียวกับลิซ่า ที่สร้างชื่อไปในหลายประเทศทั่วโลก.