ขสมก. เอาบ้าง! จ่ายผ่านบัตรโดยสาร รับเครดิตเงินคืน 2 บาทต่อเที่ยว ใช้ได้กว่า 3,000 คัน

ขสมก. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ออกบัตรเติมเงินโดยสารรถประจำทาง พร้อมกับจัดโปรให้เครดิตเงินคืน 2 บาทต่อเที่ยว สูงสุด 15 เที่ยวต่อเดือน แก่ผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารด้วยบัตร ใช้ได้กับรถโดยสารกว่า 3,000 คัน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ได้ออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.(บัตรเติมเงิน) มีจำหน่ายบนรถโดยสาร ขสมก.ในราคาใบละ 50 บาท สามารถเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, ตู้เอทีเอ็ม และตู้บุญเติมที่ร่วมโครงการ

ได้จัดโปรโมชันแก่ผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วม ขสมก.กว่า 3,000 คัน ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รับเครดิตเงินคืน 2 บาทต่อเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2563

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตร 1 ใบจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15 สิทธิ์ หรือ 30 บาทต่อบัตรต่อเดือน ซึ่งจะได้รับเครดิตเงินคืนไปยังบัตรที่คงสถานะปกติภายใน 15 วันทำการ นับจากสิ้นเดือน ธ.ค. 2562 และ ม.ค. 2563 โดยเครดิตเงินคืนมีทั้งหมด 975,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

Source