Save น้อง! “เซินเจิ้น” กลายเป็นเมืองแรกของจีน ประกาศกฎหมายห้ามกินแมว และสุนัข

Photo : Shutterstock
สำนักข่าวซั่งไห่อิสต์ รายงานว่า เซินเจิ้นเป็นเมืองแรกในประเทศจีน ที่ประกาศกฎหมายห้ามการบริโภคแมวและสุนัข หลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนได้ประกาศกฎหมายห้ามบริโภคสัตว์ป่าไปแล้ว

รายงานข่าวกล่าวว่า ในความเป็นจริงกฎระเบียบใหม่ไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะที่แมว และสุนัข แต่ยังมีรายละเอียดว่าสัตว์ชนิดใดที่สามารถกินได้และไม่สามารถ

สัตว์ที่สามารถรับประทานได้รวมถึง ปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำชนิดที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่แล้ว

กฎระเบียบของเซินเจิ้นขยายการห้ามการค้า และการบริโภคสัตว์ป่าทั่วประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสซึ่งเชื่อกันว่าเริ่มขึ้นที่ตลาดสดในอู่ฮั่น

ตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวหนาน มีสัตว์ป่าที่มีชีวิตหลากหลายชนิดซึ่งเป็นแหล่งแพร่ไวรัสร้ายแรงที่จะกระโดดข้ามสายพันธุ์หนึ่งไปสู่อีกสายพันธุ์หนึ่ง กลายพันธุ์ไปตามทางและในที่สุดก็มาอยู่ในร่างมนุษย์

กฎหมายใหม่ของเซินเจิ้นห้ามมิให้มีการฆ่าสัตว์ในที่สาธารณะหรือที่บ้าน ห้ามตลาดจำหน่ายสัตว์ป่ามีชีวิตเพื่อการบริโภค

ผู้ที่ต้องการกินเนื้อสัตว์จะต้องไปที่ร้านขายเนื้อหรือร้านขายของชำที่ถูกกฎหมายควบคุมเท่านั้น

Source