“เที่ยวปันสุข” มาแล้ว เช็ก 3 แพ็กเกจ “แจกเงินเที่ยว” รัฐจ่ายค่าที่พัก-เครื่องบินให้ 40%

นักท่องเที่ยวไทยพร้อมกลับมาเที่ยวในประเทศเร็วๆ นี้ (Photo by Thanakorn Phanthura from Pexels)

ผ่านฉลุย 3 แพ็กเกจเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังวิกฤต COVID-19 ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่าน 3 โครงการ รวมวงเงิน 22,400 ล้านบาท ได้แก่ ท่องเที่ยวปันสุข เราเที่ยวไปด้วยกัน ท่องเที่ยวกำลังใจ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมนี้ 

วันนี้ (16 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่าน 3 โครงการ รวมวงเงิน 22,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเเต่ละโครงการดังนี้

กำลังใจ

สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 120,000 คน ให้ไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นการตอบแทนในการเป็นด่านหน้ารับมือกับโรคระบาด โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินให้ไม่เกินคนละ 2,000 บาท กำหนดให้เดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น และวันท่องเที่ยวต้องไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน รวมรัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการนี้ 2,400 ล้านบาท

เราไปเที่ยวด้วยกัน

รัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักแบบร่วมจ่าย รวม 5 ล้านคืน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของค่าห้องพัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่าย 600 บาทต่อห้องต่อคืน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สูงสุดไม่เกิน 5 คืน และการท่องเที่ยวต้องเป็นการท่องเที่ยวต่างจังหวัดเท่านั้น รวมงบประมาณสนับสนุนในโครงการนี้ 18,000 ล้านบาท

เที่ยวปันสุข

รัฐบาลจะสนับสนุนการเดินทางของประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน โดยจำหน่ายบัตรโดยสารขนส่ง ทั้งสายการบิน รถเช่า รถไม่ประจำทาง ในอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งโครงการนี้จะขนานกับโครงการเราไปเที่ยวด้วยกัน หากมีการจองห้องพักจะได้รับสิทธิ์จองบัตรโดยสารสายการบินไป-กลับ ราคา 2,500 บาทอีก 1 สิทธิ์

สำหรับโรงแรมเเละโฮมสเตย์ ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้านประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะเข้าร่วมทั้ง 3 โครงการนี้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เเละต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มหลักของธนาคารกรุงไทยที่ “กำลังจัดทำอยู่” ควบคู่กับแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยรายละเอียดต่างๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะชี้แจงรายละเอียดในเร็วๆ นี้อีกครั้ง

โดยล่าสุด ททท. แจ้งเตือนว่า ณ ตอนนี้ (16 มิ.ย.) ยังไม่ได้กำหนดเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังตรวจสอบพบว่า มีผู้จดทะเบียนใช้ชื่อโดเมนเว็บไซต์ที่ตรงกับชื่อของโครงการ เช่น “www.เที่ยวปันสุข.com” ขอยืนยันว่าชื่อโดเมนเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ใช่ของ ททท. และขอให้ประชาชนรอฟังการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยขอให้ระวังเว็บไซต์ปลอมแปลงที่อาจมีผู้สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนตัว