LG ประกาศขอเป็น Brand อันดับ 1

เป็นการประกาศจุดยืนชัดเจนที่ของผลิตภัณฑ์แอลจีในบ้านเราที่บอกกับคู่แข่งทุกรายว่าจากนี้ไป แบรนด์แอลจี จะขอขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งให้ได้

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชิน ฮัก (เจฟ) แช บอกว่า แอลจีต้องการขึ้นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยการเป็นผู้นำ 3 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ด้านการทำการตลาด และด้านบุคลากร

แอลจีจะดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ 4 ส่วนหลัก คือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ การสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดและการสร้างแบรนด์อย่างแตกต่าง การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการมุ่งพัฒนาการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริการหลังการขาย ซัพพลายเชน และการผลิต

ในส่วนของด้านผลิตภัณฑ์ มีการจัดกลุ่มใหม่ โดยแอลจีแบ่งกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่ม Smart Innovation, กลุ่ม Healthy Living & Environmental Care, และกลุ่ม Convenient Lifestyle

เขาบอกด้วยว่า กลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาด จะเน้นสร้างความแตกต่างผ่านกิจกรรมทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ด้วยงบประมาณถึง 1,500 ล้านบาท และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำกิจกรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

แอลจีได้เพิ่มงบประมาณทางการตลาดบนช่องทางดิจิตอลขึ้นอีก 25% เพื่อสร้างการรับรู้และความชื่นชอบแบรนด์ผ่านสื่อดิจิตอลสู่ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับแอลจี เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์จากประเทศเกาหลี ที่เข้ามาทำตลาดในไทยอย่างต่อเนื่อง ตามหลังซัมซุง ซึ่งทั้ง 2 รายจากเกาหลีเข้ามาสร้างแบรนด์ และภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง และต้องแข่งขันกับแบรนด์ญี่ปุ่น และแบรนด์จากเกาหลีด้วยกันเอง