จีนสั่งปรับ Meituan 18,000 ล้านบาท ฐานผูกขาดตลาด

Meituan
Photo : Shutterstock
สำนักข่าวซินหัว สื่อทางการจีนรายงานว่า สำนักบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐของจีนแถลงลงโทษปรับเงินเหม่ยถวน (Meituan) ยักษ์ใหญ่วงการอินเทอร์เน็ต จำนวน 3,442 ล้านหยวน (ราว 18,000 ล้านบาท) ฐานใช้อำนาจเหนือตลาดของประเทศโดยมิชอบ

รายงานระบุว่า จำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวเทียบเท่า 3% ของรายได้ภายในประเทศของเหม่ยถวนในปี 2563 จำนวน 114,000 ล้านหยวน (ราว 602,000 ล้านบาท) ขณะเดียวกัน ได้สั่งให้เหม่ยถวนแก้ไขข้อผิดพลาดในการดำเนินกิจการอย่างครอบคลุมรอบด้านด้วย

การสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดของเหม่ยถวนเริ่มต้นในเดือนเม.. ที่ผ่านมา โดยสำนักฯ พบว่า เหม่ยถวนบีบบังคับบรรดาผู้จัดจำหน่ายอาหารลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่มีลักษณะผูกขาด และเรียกเก็บเงินมัดจำจากผู้จำหน่ายอาหาร และใช้นโยบายเลือกหนึ่งจากสองเพื่อกีดกันคู่แข่งและจำกัดการแข่งขันในตลาด

สำนักฯ ชี้ว่า เหม่ยถวนบ่อนทำลายพลวัตทางนวัตกรรม และชีวิตชีวาของแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร ตลอดจนเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผู้ค้าและผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มดังกล่าว

สำนักฯ สั่งให้เหม่ยถวนคืนเงินมัดจำเกือบ 1,290 ล้านหยวน (ราว 6,770 ล้านบาท) แก่ผู้จำหน่ายอาหาร  และสั่งให้แก้ไขข้อผิดพลาด ปรับปรุงการเรียกเก็บค่านายหน้า คุ้มครองผลประโยชน์ตามกฎหมายของธุรกิจอาหารขนาดเล็กกลางบนแพลตฟอร์ม และการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของพนักงานส่งอาหาร

สำนักฯ ทิ้งท้ายว่าเหม่ยถวนควรยื่นรายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการดำเนินกิจการตลอดระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า และทำการพัฒนากิจการที่เป็นไปตามกฎระเบียบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ครบสมบูรณ์ และยั่งยืน