สินค้าสีเขียวที่คนไทยอยากได้

5 สินค้าสีเขียวที่ผู้บริโภคนึกถึง
95% ตู้เย็น
92% คอมพิวเตอร์
87% เครื่องซักผ้า
78% เครื่องปรับอากาศ
56% เครื่องทำน้ำอุ่น

พฤติกรรมสีเขียว คนไทยนิยมทำ
73% ตั้งใจลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
70% รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ (ขวดน้ำดื่ม, กล่องกระดาษ, หนังสือพิมพ์)

ผู้นิยมสินค้ามือสองยังเป็นชนกลุ่มน้อย
20% เลือกใช้สินค้ามือสอง, รีไซเคิล
ยอมควักเงินซื้อสินค้าสีเขียว
80% เต็มใจจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน หากสามารถลดค่าใช้จ่ายมากกว่าในระยะยาว
ที่มา : บริษัทวิจัยตลาด ซินโนเวต

แอร์ คอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ ทีวี ที่เพิ่มขึ้น
3-4 เท่า คนไทยจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกเพิ่ม 3-4 เท่า ในปี 2020
13 ล้านเครื่องคือจำนวนแอร์ (ปี 2009 มี 4 ล้านเครื่อง)
19 ล้านเครื่องคือจำนวนคอมพิวเตอร์ (ปี 2009 มี 5 ล้านเครื่อง)
10 ล้านเครื่องจำนวนไมโครเวฟ (ปี 2009 มี 3 ล้านเครื่อง)
43 ล้านเครื่องจำนวนทีวี (ปี 2009 มี 25 ล้านเครื่อง)
2,667 บาทต่อเดือนคือเฉลี่ยค่ายใช้จ่ายด้านพลังงานต่อครัวเรือนในกรุงเทพฯ ปี 2009 (ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และไฟฟ้า)
1,521 บาทต่อเดือน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อครัวเรือนในชนบท ปี 2009
ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

สีเขียวสไตล์กูเกิล
.2Grams คือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาในการ Search ที่กูเกิลแต่ละครั้ง
น้อยกว่า 5 เท่าที่ดาต้าเซ็นเตอร์ของกูเกิลใช้ พลังงานน้อยกว่าอาคารทั่วๆ ไป
ที่มา : กูเกิล