คนกรุงเทพ 6 ล้านคน ติดfacebook

คนกรุงเทพกว่า 6 ล้านคน เป็นผู้เสพติด facebook ที่ต้องวนเวียนเข้ามาเป็นประจำทุกวัน ทำให้นักการตลาดเริ่มมองหารูปแบบใหม่ในการขายสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มนี้ และเป็นเครื่องมือที่เจ้าของสินค้าต้องใช้เพิ่มขึ้น

บริษัท Mindshare จำกัด ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล Facebook Ads ในส่วน พบว่า กลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั้งประเทศมีจำนวน 7,049,460 คน และจำนวน 6,080,120 คนอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นสัดส่วน 86% ของผู้ใช้ ทั้งประเทศ

คนกรุงเทพเป็นกลุ่มใหญ่ที่ใช้เฟสบุ๊ค และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ซึ่งตัวเลขผู้ใช้ระดับนี้ ทำให้นักการตลาด เจ้าของสินค้าส่วนใหญ่ มองเห็นช่องทางและโอกาสในการขายสินค้า สร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็ฯที่รู้จัก ซึ่ง Mindshare ระบุแบบฟันธงเลยว่า
นักการตลาด เจ้าของสินค้า ต้องมีช่องทางการขายผ่าน Social Network แบบนี้ หากเจาะลูกค้าที่เป็นคนกรุงเทพ

ลักษณะการใช้ facebook ของคนกรุงเทพ คือการถ่ายภาพ แล้ว Share สิ่งเหล่านี้บน Wall ของเฟสบุ๊คเป็นประจำ วันละหลายครั้ง นั่นหมายความว่าเจ้าของสินค้า นักการตลาด จะต้องสร้าง Story ของเรื่องราวสินค้า แบรนด์ ให้มีความแตกต่าง และโดดเด่น แปลก หรือสวยงาม ผ่านสื่อกลางแจ้ง หรือรถไฟฟ้า ต่าง ๆ เพื่อทำให้คนกลุ่มนี้มองเห็น แล้วสามารถนำไปแบ่งปันให้ดูกันในเฟสบุ๊ค

จากนั้นสินค้า หรือแบรนด์ก็จะเริ่มขายวงกว้างขึ้น หากสื่อหรือเรื่องราวที่สื่ออกมาโดนใจคนใช้เฟสบุ๊ค หรือคนกรุงเทพ

คำแนะนำของ Mindshare ก็คือ ต้องมีช่องทางการสื่อตัวสินค้า และแบรนด์ผ่าน Social Network โดยมีเรื่องราวในการนำเสนอที่แตกต่าง น่าสนใจ เพื่อสร้างให้เกิดการส่งต่อ และพูดถึง แต่ทั้งหมดนี้จะต้องถูกจริตกับคนกลุ่มนี้ด้วย