10 อันดับสัญชาติถือ “พาสปอร์ต” ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแห่งปี 2022

โลกเริ่มเปิดการเดินทางแม้จะยังหวาดระแวงโอมิครอน ทำให้ผู้ถือ “พาสปอร์ต” ที่ไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศได้หลายประเทศ เป็นกลุ่มที่มีทางเลือกมากและสะดวกกว่าสัญชาติอื่น ปีนี้ “ญี่ปุ่น” กลับมาทวงบัลลังก์แชมป์โดยตีคู่มากับพาสปอร์ต “สิงคโปร์” อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของ 10 อันดับแรกนั้น ประเทศในยุโรปยังเป็นกลุ่มหลักที่ถือพาสปอร์ตทรงอิทธิพลที่สุด

Henley Passport Index อ้างอิงข้อมูลจากดาต้าของ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) มีการจัดอันดับ “พาสปอร์ต” ที่ทรงอิทธิพล เข้าออกได้หลายประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ามากที่สุด มาตั้งแต่ปี 2006

ในปี 2022 จากดาต้าพบว่า การควบคุมการระบาดโรค COVID-19 ทำให้เกิดกำแพงกั้นการเดินทางมากกว่าก่อนเกิดโรคระบาด และทำให้ปีนี้คือปีที่เกิดความแตกต่างของผู้ถือพาสปอร์ตมากที่สุดในรอบ 16 ปี นับตั้งแต่ที่ Henley Passport Index เคยจัดอันดับมา (ทั้งนี้ ดัชนีนี้ไม่ได้นับรวมถึงกฎระเบียบแบบชั่วคราว นับเฉพาะกฎพื้นฐานเท่านั้น)

ดัชนีพบว่า “ญี่ปุ่น” และ “สิงคโปร์” ซึ่งได้อันดับ 1 ร่วมพาสปอร์ตทรงอิทธิพลปี 2022 สามารถเข้าออกได้ถึง 192 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่ท้ายตารางจากการรวบรวมข้อมูลพาสปอร์ต 199 ประเทศ สามารถเข้าออกประเทศอื่นได้แบบไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเพียงแค่ 26 ประเทศ กลายเป็นช่องว่างที่แตกต่างกันอย่างมาก

สำหรับญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นการกลับมาทวงแชมป์ เพราะปีที่แล้วเสียตำแหน่งไปให้กับ “นิวซีแลนด์”

ผู้ถือพาสปอร์ตสิงคโปร์ ได้อันดับ 1 ร่วมกับพาสปอร์ตญี่ปุ่น

ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นและสิงคโปร์จะได้อันดับ 1 แต่ภาพรวมของกลุ่ม 10 อันดับแรกยังเป็นประเทศในทวีปยุโรปเสียส่วนใหญ่ที่ประชากรจะเดินทางไปทั่วโลกได้ง่ายกว่าผู้อื่น

10 อันดับสัญชาติผู้ถือ “พาสปอร์ต” ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ปี 2022

อันดับ 1 (192): ญี่ปุ่น, สิงคโปร์
อันดับ 2 (190): เกาหลีใต้, เยอรมนี
อันดับ 3 (189): ฟินแลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, สเปน
อันดับ 4 (188): ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, สวีเดน, ออสเตรีย
อันดับ 5 (187): ไอร์แลนด์, โปรตุเกส
อันดับ 6 (186): สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, สวิตเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, เบลเยียม, นิวซีแลนด์
อันดับ 7 (185): ออสเตรเลีย, แคนาดา, เช็ก, กรีซ, มอลตา
อันดับ 8 (183): โปแลนด์, ฮังการี
อันดับ 9 (182): ลิทัวเนีย, สโลวาเกีย
อันดับ 10 (181): เอสโตเนีย, ลัตเวีย, สโลวีเนีย

(ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนประเทศที่ผู้ถือพาสปอร์ตเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า)

ด้านประเทศที่ผู้ถือพาสปอร์ตเข้าออกประเทศอื่นได้น้อยที่สุด คือน้อยกว่า 40 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ (39), เนปาล และ ปาเลสไตน์ (37), โซมาเลีย (34), เยเมน (33), ปากีสถาน (31), ซีเรีย (29), อิรัก (28) และ อัฟกานิสถาน (26)

ค่าเฉลี่ยกลางของจำนวนประเทศที่เข้าออกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ที่ 107 ประเทศ สำหรับประเทศไทยสามารถเข้าออกประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 79 ประเทศ อยู่ในอันดับที่ 65 ร่วมกับอีก 3 ประเทศ คือ ซาอุดีอาระเบีย, โบลิเวีย และเบลารุส

Source