10 ประเทศที่บริโภค “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” มากที่สุดในโลก

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
10 ประเทศที่บริโภค “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” มากที่สุดในโลก
 1. จีน 46,350 ล้านหน่วยต่อปี
 2. อินโดนีเซีย 12,640 ล้านหน่วยต่อปี
 3. เวียดนาม 7,030 ล้านหน่วยต่อปี
 4. อินเดีย 6,730 ล้านหน่วยต่อปี
 5. ญี่ปุ่น 5,970 ล้านหน่วยต่อปี
 6. สหรัฐอเมริกา 5,050 ล้านหน่วยต่อปี
 7. ฟิลิปปินส์ 4,470 ล้านหน่วยต่อปี
 8. เกาหลีใต้ 4,130 ล้านหน่วยต่อปี
 9. ไทย 3,710 ล้านหน่วยต่อปี
 10. บราซิล 2,720 ล้านหน่วยต่อปี
แต่หากคิดเป็นการบริโภคต่อคนต่อปี “ไทย” อยู่ในอันดับ 3 ของโลก
 • เกาหลีใต้ 79.8 หน่วย
 • เวียดนาม 72.2 หน่วย
 • ไทย 53.2 หน่วย
 • เนปาล 52.9 หน่วย
 • มาเลเซีย 48.5 หน่วย

ค่าเฉลี่ยประชากรโลกบริโภค “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” 15 หน่วยต่อคนต่อปี

*หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 จาก World Instant Noodles Association

 

“ความท้าทายและโอกาส” ตลาด “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” ในไทย
 • จากปี 2536 คนไทยบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประมาณ 30 หน่วยต่อคนต่อปี การบริโภคต่อคนต่อปีของไทยในปัจจุบันเติบโตขึ้นมาก ทำให้ตลาดเชิงปริมาณค่อนข้างอิ่มตัว
 • โอกาสในไทยคือการผลักดันเชิงมูลค่า ให้คนไทยบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูประดับพรีเมียมทดแทน
 • เทียบข้อมูลจากไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ ผู้ผลิต “มาม่า” พบว่าการขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพรีเมียมในไทยมีสัดส่วน 25% เท่านั้น ยังมีโอกาสเติบโต

อ่านข่าวเพิ่มเติม >> ครบรอบ 50 ปี “มาม่า” ครองตลาดไทย 50% อีก 5 ทศวรรษข้างหน้าลุยครอง “ตลาดโลก”