สำหรับ “การประชุม” บางประเภท จริงๆ แล้ว “Zoom” อาจให้ผลที่แย่กว่าการ “โทรศัพท์”

Photo : Shutterstock
งานทดลองพบว่า “การประชุม” บางประเภทอาจไม่เหมาะกับการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เช่น Zoom กลายเป็นว่า การใช้ “โทรศัพท์” อาจจะดีกว่า เพราะการเปิดหน้าในวิดีโอกลับส่งเสริมให้คนใดคนหนึ่ง ‘พูดอยู่คนเดียว’ มากกว่า

นักวิจัยจาก Carnegie Mellon University ศึกษาประสิทธิภาพในการร่วมมือกันทำงานของกลุ่มคน เปรียบเทียบเมื่อใช้การประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผ่านโทรศัพท์ และเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเมื่อนักวิจัยพบว่า “วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กลับลดประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มที่ต้องการความร่วมมือระหว่างกันและการช่วยกันแก้ปัญหา”

“เราพบว่า วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กลับกลายเป็นการลดความฉลาดของกลุ่ม (collective intelligence)” อนิตา วิลเลียมส์ วูลลีย์ หนึ่งในนักวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านทฤษฎีและพฤติกรรมองค์กรที่ Carnegie Mellon กล่าว “สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะ วิดีโอได้นำไปสู่การมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่ไม่เท่าเทียมกัน และทลายการประสานเสียงในบทสนทนา งานวิจัยของเราเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการพูดคุยด้วยเสียง ซึ่งกลายเป็นว่าถูกลดทอนไปจากการเข้าถึงการใช้วิดีโอ”

งานวิจัยนี้ยังตั้งคำถามต่อเนื่องว่า ถ้าเช่นนั้นแล้วการใช้วิดีโอเพื่อประชุมงานยังจำเป็นอยู่ไหม

นักวิจัยพบว่าการใช้เสียงประชุมงานสำคัญยิ่งกว่าการใช้ใบหน้า จากการทดลองให้คู่ทำงาน 99 คู่ร่วมกันทำภารกิจ 6 อย่าง การทดลองพบว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่เพียงแต่ลดความฉลาดของกลุ่มลง เทคโนโลยีนี้ยังทำให้การใช้เสียงพูดคุยกันได้อย่างราบรื่นลดลงไปด้วย เพราะแต่ละคู่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่ากันระหว่างสองฝั่ง

หากจะเทียบกับประสบการณ์ตรงของการใช้ Zoom คุณคงเคยพบเจอการประชุมที่คุณเอนหลังนั่งเงียบๆ และปล่อยให้คนใดคนหนึ่งพูดอยู่คนเดียวตลอดการประชุม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยากกว่าหากประชุมผ่านทางโทรศัพท์ เพราะการโทรศัพท์มักจะมีช่วงว่างที่ไม่มีใครพูด (dead air) กดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องพูดขึ้นมาบ้าง

อย่างไรก็ตาม การวิจัยด้านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ยังใหม่มากในโลกนี้ และการทดลองครั้งนี้ก็ยังมีลักษณะเฉพาะ เน้นการประชุมเพื่อแก้ปัญหา ยังไม่รู้ว่าหากเป็นการบำบัดจิตผ่านวิดีโอจะให้ผลเหมือนกันไหม รวมถึงยังไม่รวมตัวแปรอื่นๆ เข้ามา เช่น ตำแหน่งหน้าที่ หากบอสคุยกับลูกน้องจะส่งผลอย่างไร หรือเพศที่ต่างกันจะส่งผลต่างกันไหม

ยังต้องติดตามการวิจัยในประเด็นนี้ต่อไปว่า การประชุมผ่าน Zoom ได้ผลน้อยกว่าการโทรศัพท์จริงหรือไม่

Source