Mark Zuckerberg คาด รายได้จาก WhatsApp และ Messenger จะเติบโตสูงหลังจากนี้

ภาพจาก Shutterstock

Mark Zuckerberg ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ Meta ได้กล่าวว่ารายได้จากแพลตฟอร์มส่งข้อความอย่าง WhatsApp และ Messenger จะเติบโตสูงในระยะต่อจากนี้ ขณะเดียวกันเขาเองก็ยังมองในระยะยาวว่า Metaverse ก็ยังเป็นโอกาสของบริษัทเช่นกัน

ทาง Reuters ได้อ้างอิงจากเอกสารที่ได้มา ซึ่งหัวเรือใหญ่ของ Meta ได้กล่าวกับพนักงานเมื่อวันพฤหัสที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า “เราได้พูดถึงโอกาสมากมายในระยะยาวของ Metaverse แต่ในความเป็นจริงแล้วธุรกิจส่งข้อความกำลังจะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งในตอนนี้บริษัทกำลังสร้างรายได้จาก WhatsApp และ Messenger ซึ่งในตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น”

โดย Meta เพิ่งจะมีการออกฟีเจอร์ใหม่สำหรับ WhatsApp คือการที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านการแชตได้ทันที ฟีเจอร์ใหม่เหล่านี้มีการเปิดตัวในบางประเทศ เช่น บราซิล เป็นต้น ซึ่ง Mark Zuckerberg ได้กล่าวในงานเปิดตัว WhatsApp Summit ที่บราซิลว่า ฟีเจอร์ใหม่นี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุย ค้นหา หรือแม้แต่ซื้อสินค้า ผ่านในแพลตฟอร์มส่งข้อความได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

นอกจากนี้เขายังได้กล่าวถึงการที่ธุรกิจ Metaverse นั้นได้ผลาญเงินของ Meta ไปเป็นจำนวนมาก และในช่วงที่ผ่านมารายได้ของบริษัทยังลดลง ส่งผลทำให้ราคาหุ้นของ Meta ลดลงอย่างมากนั้น เขาได้ชี้ว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นคือการจ้างพนักงาน รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการลงทุน ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Metaverse ถือว่าน้อยกว่ามาก

ในช่วงที่ผ่านมานั้น Meta ได้มีการปลดพนักงานไปแล้วมากถึง 11,000 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนราวๆ 13% ของพนักงานบริษัททั้งหมด

ผู้บริหารสูงสุดของ Meta รายนี้ยังกล่าวเกี่ยวกับเรื่อง Metaverse ที่บริษัทได้ลงทุนไปว่า นี่เป็นงานที่ท้าทายที่สุด แต่เขาก็มองว่าท้ายที่สุด Metaverse นั้นจะเป็นส่วนที่มีศักยภาพมากที่สุด ถ้าหากเวลาผ่านไป