สิงคโปร์ขอมีส่วนแบ่งในห่วงโซ่การผลิตชิปต่อไป แม้สหรัฐฯ-จีนจะขัดแย้งกันก็ตาม

ภาพจาก Shutterstock

ประธานของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ ได้กล่าวว่าสิงคโปร์จะขอมีส่วนแบ่งในห่วงโซ่การผลิตชิปต่อ แม้ว่าสหรัฐอเมริกากับจีนจะมีความขัดแย้งก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละประเทศเริ่มออกมาตรการอุดหนุนให้มีการผลิตชิปในแต่ละประเทศก็ตาม

Beh Swan Gin ประธานของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board) ได้กล่าวกับทาง Bloomberg ว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกากับจีนจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะการผลิตชิป แต่เขายืนยันว่าสิงคโปร์จะยังอยู่ในห่วงโซ่การผลิตชิปต่อไป

ประธานของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์มองว่ากฎหมายหนุนศักยภาพผลิตชิปคอมพิวเตอร์ (Chips Act) ของสหรัฐอเมริกา ที่ทำให้ผู้ผลิตชิปหลายรายได้ไปตั้งโรงงานในหลายเมืองของสหรัฐฯ นั้น ได้ส่งผลขัดขวางต่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนอย่างมาก

มาตรการดังกล่าวของสหรัฐฯ นั้นยังทำให้การแข่งขันลงทุนในการผลิตชิปนั้นเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งสิงคโปร์เองก็เป็นประเทศที่ผลักดันให้มีการตั้งโรงงานในประเทศด้วยเช่นกัน

ในปี 2022 ที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้รับเม็ดเงินลงทุนมากถึง 22,500 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่ง 2 ใน 3 ของเม็ดเงินดังกล่าวนั้นลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หัวเรือใหญ่ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ยังได้กล่าวว่าด้วยประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์จะอยู่ในห่วงโซ่การผลิตชิปต่อไป ซึ่งปัจจุบันสิงคโปร์มีส่วนแบ่งการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเวเฟอร์ไว้สำหรับผลิตชิปราวๆ 5% และตั้งเป้าที่จะรักษาส่วนแบ่งดังกล่าวให้ได้