“จีน” เปิดตัว 20 “เมืองนำร่อง” เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ ส่งเสริมให้ประชากร “มีบุตร”

ปัญหาประชากรมีอัตราการเกิดต่ำยังคงท้าทายใน “จีน” ทำให้รัฐบาลเตรียมเปิดตัว 20 “เมืองนำร่อง” ที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ประชากร “มีบุตร” เพิ่มมากขึ้น

สมาคมวางแผนการมีบุตรแห่งประเทศจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลจีนในการสร้างเสริมการเพิ่มจำนวนประชากรและอัตราเจริญพันธุ์ หน่วยงานนี้กำลังจะเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นให้สตรีแต่งงานและมีบุตร รายงานข้อมูลจากสื่อของรัฐ Global Times

โดยจะมีการจัด “เมืองนำร่อง” ทั้งหมด 20 แห่ง เช่น ปักกิ่ง กวางโจว ฮานดัง เพื่อเป็นโครงการทดลองให้รัฐบาลช่วยผลักดันประชากรในการแต่งงานมีลูก สร้างวัฒนธรรมให้พ่อแม่มีหน้าที่ผลัดกันเลี้ยงลูก ลดราคา “สินสอด” ที่สูงมาก รวมถึงธรรมเนียมโบราณต่างๆ ที่ขัดกับเป้าหมายของโครงการนี้

“สังคมจำเป็นต้องนำทางคนหนุ่มสาวให้ไปสู่แนวทางของการแต่งงานและการมีลูกมากกว่านี้” เหอย่าฝู นักประชากรศาสตร์กล่าวกับ Global Times

นอกจากโครงการนี้แล้ว ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนมีนโยบายแรงจูงใจให้คนมีลูกออกมาก่อนแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนทางภาษี อุดหนุนด้านที่อยู่อาศัย และสนับสนุนการศึกษาฟรีให้แก่บุตรคนที่ 3 ของครอบครัว และที่ปรึกษาทางการเมืองของรัฐยังแนะนำให้รัฐอนุญาตให้หญิงโสดสามารถทำ IVF ได้ด้วย จากขณะนี้กฎหมายอนุญาตให้เฉพาะหญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้นที่ทำได้

จีนเคยมีนโยบายอันเข้มงวดให้ “มีลูกคนเดียว” ตั้งแต่ปี 1980-2015 แต่ปัจจุบันได้ผ่อนคลายนโยบายนี้ไปแล้ว และคนจีนสามารถมีลูกได้สูงสุดครอบครัวละ 3 คน เพราะจีนเริ่มมีปัญหาประชากรลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ทศวรรษ

ปัจจัยที่ทำให้หญิงจีนมากมายไม่อยากมีลูกเลยหรือไม่อยากมีเพิ่ม เป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรหลานปัจจุบันนี้สูงมาก และผู้หญิงหลายคนต้องลาออกจากงานเพื่อเลี้ยงลูก เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศบีบให้ฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายที่เลี้ยงลูกฝ่ายเดียว

Source