Present ข้อมูล “สิงพาราเทค”

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมบรรยาข้อมูลพร้อมคณะผู้บริหารจากบริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) หรือ SINGHA ในการนำเสนอข้อมูลหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักลงทุน ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้