ทรงศักดิ์ เปรมสุข รับรางวัล Boss of the Year 2003

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข (ขวา) กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี รับรางวัล Boss of the Year 2003 สาขาบริการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จาก นายพินิจ จารุสมบัติ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ในงาน Boss of the Year ที่จัดขึ้น ณ All Season Place

รางวัล Boss of the Year 2003 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Boss เพื่อมอบให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานและบริหารองค์กร จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน