ProCAST 2004 ซอฟต์แวร์จำลองการหล่อโลหะเวอร์ชันใหม่จากค่าย ESI เพื่อการออกแบบการหล่อโลหะได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่ม ESI ได้นำซอฟต์แวร์ ProCAST 2004 ออกวางตลาดแล้วในกรุงปารีส ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นแพ็คเก็จซอฟต์แวร์ไฟไนต์อิเลเม้นต์สำหรับการจำลองการหล่อโลหะอย่างครบวงจร ซอฟแวร์ ProCAST 2004 นี้ สามารถปรับการออกแบบในกระบวนการหล่อโลหะหลากหลายชนิดได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ตั้งแต่การหล่อโลหะ โดยใช้แม่พิมพ์ความดันต่ำ (Low-pressure die casting), แม่พิมพ์ความดันสูง (High-pressure) ไปจนถึงการหล่อโลหะด้วยแม่พิมพ์ทราย (sand casting) และการหล่อโลหะอัลลอยด์ด้วยแม่พิมพ์เซรามิก (Investment casting) ซอฟต์แวร์นี้ได้รวมเอาความสามารถชั้นสูงต่างๆ ในการสร้าง Mesh โดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ความร้อน การไหลของโลหะหลอม ความเครียดและการผิดรูป การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและอิทธิพล ของรังสี ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2004 นี้ยังมีฟีเจอร์ที่มีอินเทอร์เฟสสำหรับผู้ใช้ในรูปแบบใหม่เต็มตัว รวมทั้งยังมีการปรับปรุงในด้านความเร็ว ความถูกต้อง และความสามารถในการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น

“ซอฟต์แวร์ ProCAST 2004 เริ่มออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกโดยกลุ่ม ESI นับตั้งแต่ได้สิทธิ์มาจากบริษัท UES Inc.” Dominique Lefebvre ผู้จัดการผลิตภัณฑ์โซลูชันเพื่อการหล่อโลหะของกลุ่ม ESI กล่าว “ ESI ได้ดำเนินการทดสอบ เปรียบเทียบเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับกระบวนการมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือและเพื่อความสม่ำเสมอของ ผลการคำนวณซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ProCAST 2004 นับเป็นก้าวแรกของยุทธศาสตร์ในการจัดหาโซลูชันมูลค่าเพิ่มให้แก่ อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ”

ในเวอร์ชัน 2004 นี้ ได้มีการปรับปรุงที่สำคัญหลายรายการ อาทิเช่น อินเทอร์เฟสกราฟฟิกใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะช่วย เพิ่มสภาวะแวดล้อมในการมองให้มีประสิทธิภาพและให้ความรู้สึกที่สบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดการไฟล์โครงการ ที่ได้รับการพัฒนาด้วยโปรแกรมจัดการซอฟต์แวร์แบบใหม่ที่ช่วยให้สามารถแอคเซสเข้าหาโมดูลทั้งหลายได้โดยตรง อาทิ เช่น การสร้าง Mesh กระบวนการก่อนและหลังหล่อ รวมทั้งการคำนวณด้านความร้อนและการไหล เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มเครื่องมือและฟีเจอร์ใหม่ๆ เข้าในเครื่องสร้าง Mesh หรือเมชเจนเนอเรเตอร์ (mesh generator) เพื่อเพิ่มการบูรณาการเข้ากับโปรแกรม CAD ด้วยซอฟต์แวร์ของเติร์ดปาร์ตี้โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยน ที่มาตรฐาน อาทิเช่น สเตป (Step) Parasolid และ IGES ซึ่งในปัจจุบันนี้เมชเจนเนอเรเตอร์มีอยู่ในทุกแพล็ตฟอร์มที่ใช้ เวอร์ชัน 2004 สำหรับอัลกอริทึมแบบใหม่จะช่วยทำให้สามารถปรับขนาดของวัสดุให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยัง ช่วยสร้างอิเลเม้นต์สำหรับคำนวณน้อยกว่าในขณะที่ยังคงรักษาสมบัติของขนาดวัสดุให้เหมาะสมได้ สิ่งเหล่านี้สามารถ ช่วยย่นระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณลงได้เป็นอย่างมาก

พรีโพรเซสเซอร์ใหม่จะช่วยให้จำกัดความได้ง่ายขึ้นและสามารถกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีฐานข้อมูลทางด้านเทอร์โมไดนามิกซ์ที่จำเพาะเจาะจงอีกด้วย และเพื่อที่จะช่วยให้วิศวกรมองเห็นกระบวนการการ ทั้งหมดและ สามารถวิเคราะห์กระบวนการการดังกล่าวได้ดีขึ้น จึงได้มีการรวมเอาเมนูและอินเทอร์เฟสแบบสั่งการด้วย ไอคอนมาใส่ไว้ในพรีโพรเซสเซอร์นี้ด้วย นอกจากนี้ ยังได้นำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาใส่ไว้เพื่อให้สามารถแอคเซสดูคุณภาพ ของการหลอมได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การทำนายการแยกของเนื้อวัสดุขณะร้อนและคำนวณการแตกตัว ผลของความเครียดคู่ ควบและรูพรุน ซอฟต์แวร์ ProCAST 2004 นี้ยังสามารถช่วยทำนายความล้าของเครื่องมือได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ซอฟต์แวร์ ProCAST 2004 สามารถใช้กับแพล็ตฟอร์มที่รันบนระบบปฏิบัติการ Window NT, 2000 และ XP หรือ Linux รวมทั้งเวิร์คสเตชัน UNIX ของค่าย HP-Compacq, IBM, SGI และ Sun

โซลูชันสำหรับหล่อโลหะของกลุ่ม ESI
ในปัจจุบันนี้ การจำลองกระบวนการการหล่อโลหะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการ พัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพในการหล่อโลหะที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง พอร์ตฟอลิโอใน ด้านการหล่อโลหะของกลุ่ม ESI รวมถึง ProCAST, CALCOSOFT ที่ใช้สำหรับการสร้างรูปแบบของกระบวนการหล่อโลหะ แบบต่อเนื่องอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม PAM-CAST ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการคำนวณ การเติมและการแข็งตัวของโลหะที่อาศัยวิธีการดูค่าความแตกต่าง

ความเป็นมาของ ESI Group

ESI Group เป็นผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการชั้นนำในด้านโซลูชันสำหรับการจำลองต้นแบบและขบวนการผลิตทาง อุตสาหกรรมที่คำนึงถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่ใช้ กลุ่ม ESI ยังได้ทำการพัฒนาตระกูลของแอพลิเคชันที่เกี่ยวเนื่อง สำหรับมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจำลองพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่ใช้ทดสอบได้เหมือนจริง นอกจากนี้ ยังสามารถปรับขบวนการผลิตอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตตามต้องการ และยังสามารถ ประเมินผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พอร์ตฟอลิโอของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ESI Group ซึ่งได้รับการ อนุมัติเชิงอุตสาหกรรม และรวมอยู่ในสายการตลาดที่มีมูลค่าสูงเป็นการแสดงถึงโซลูชัน วิศกรรมเสมือนจริงที่มีการ ร่วมมืออย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่รู้จักกันในนามของ Virtual Try–Out Space? (หรือ VTOS) ? ที่จะช่วยในการ ปรับปรุงต้นแบบเสมือนจริงได้อย่างต่อเนื่อง จากการที่โซลูชันนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยประหยัดเวลาได้เป็น อย่างมากจึงทำให้โซลูชัน VTOS? ยังมีข้อเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆ กล่าวคือไม่จำเป็นต้องสร้างต้นแบบจริงๆ

จากผลประกอบการของ ESI Group ที่สูงเกือบถึง 43 ล้านยูโรในปี 2545 อนึ่ง ESI Group ได้จดทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ในประเภทของ Nouveau March? ซึ่งในปี 2545 ESI Group มีผลประกอบการ ที่สูงเกือบถึง 43 ล้านยูโร ESI Group จ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญชั้นสูงถึง 400 คนทั่วโลก บริษัทและเครือข่าย ตัวแทนทั่วโลกให้การบริการ ผลิตภัณฑ์และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าใน 30 ประเทศทั่วโลก สำหรับ ผู้ที่สนใจและต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.esi-group.com