กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดสัมมนาเผยแพร่ “เทคโนโลยีนำน้ำอุตสาหกรรมมาใช้ใหม่”

นายอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การพัฒนาเทคโนโลยี การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม. ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เนื้อหาในการสัมมนากล่าวถึง การดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีใช้ซ้ำนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนถึงโครงการต้นแบบของโรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จ.นครปฐม การบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมด้วยเมมเบลนเทคโนโลยี เป็นต้น