กรมโรงงานฯ จัดสัมมนา “การบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม” หวังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

นายวีระชาติ บุนนาค รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนกลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง “การบริหารและการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1” ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการชี้แจงการขออนุญาตนำการอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน รวมถึงทิศทางระบบการจัดการและการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง เพราะขณะนี้มีกากอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 30 ไม่เข้าสู่ระบบกระบวนการกำจัด อาจถูกลักลอบทิ้งในบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นเรื่องขออนุญาตผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป