CDGS ติดตั้งระบบแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) System Integrator ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการให้คำปรึกษา บริหารโครงการ ติดตั้งและวางระบบ ตลอดจนถึงการให้บริการหลังการขาย หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ทำพิธีลงนามในสัญญาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด กับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด มูลค่า 85 ล้านบาท ผู้แทนลงนามของบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด โดยนายสมชัย สวัสดีผล (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บทม.ทอท.ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารโครงการและก่อสร้างผู้แทนลงนามของ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด โดยนายพิทยา กิจติวรานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ณ ห้องราชาเทวะ อาคาร 2 บทม.