ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ปลื้มเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดีเด่นทั้ง 3 ประเภท

พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2548 ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการธนาคาร นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานกรรมการบริหาร และนายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ จาการประเมินรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2548 ประกอบด้วย รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น นับเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรก และแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดีเด่นในทุกประเภท