“เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท” เตรียมเปิดสาขาที่ 4 “เมืองปากช่อง”

นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟลายนาว กล่าวถึง สภาวะการส่งออกสิ่งทอของประเทศไทยว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับในปี 2547 มียอดส่งออกสิ่งทอประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป และอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ ประมาณ 7,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 314,000 ล้านบาท ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากศักยภาพของประเทศไทยที่มีทั้งวัตถุดิบ รวมไปถึงแรงงานที่มีฝีมือทางด้านการออกแบบ และตัดเย็บ จนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกให้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ซึ่งสินค้าเหล่านี้ ถ้าคิดมูลค่าการตลาดจะมีมูลค่าประมาณ 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,570,000 ล้านบาท จะเห็นว่าค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้นนั้นแตกต่างกับค่าการผลิตอย่างมาก

และเพื่อเป็นการรองรับ รวมถึงตอกย้ำถึงความมีศักยภาพของคนไทย ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนไทยได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพหลากหลายชนิดเพื่อการส่งออก ดังนั้น กลุ่มฟลายนาว จึงได้จัดตั้ง “เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท” (FN Factory Outlet) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกมาจำหน่ายให้กับคนไทย ในราคาต้นทุนของผู้ผลิต โดยเริ่มเปิดสาขาแรกที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีจนต้องเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดกาญจนบุรี และสาขาที่ 3 เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่เมืองพัทยา

ปัจจุบัน FN Factory Outlet เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกหลากหลายชนิด อาทิ เสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก, เครื่องหนังหลากหลายประเภท, อุปกรณ์เครื่องนอน, อุปกรณ์สำหรับตกแต่งบ้าน, สินค้าหัตถกรรม และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายจากโรงงานในเมืองไทยที่ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีความโดดเด่นทั้งเรื่องของดีไซน์ รวมไปถึงวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์จากนานาประเทศ โดยนำมาจำหน่ายให้กับคนไทยในราคาต้นทุนจากโรงงาน

นางสาวช่อทิพย์ ส่งวัฒนา ผู้อำนวยการบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของ FN Factory Outlet ทั้ง 3 สาขา ซึ่งในปี 2548 มียอดผู้เข้าเอ๊าท์เลทโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนรวมกันกว่า 120,000 คน โดยสาขาที่มีผู้แวะสูงสุดคือ เพชรบุรี และพัทยา ทั้งนี้เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพส่งออก แต่จำหน่ายในราคาต้นทุนของผู้ผลิตไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น จึงได้เร่งดำเนินการเปิดสาขาเพิ่มเติมอีก 1 สาขาในวันที่ 15 ตุลาคมศกนี้ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเส้นทางกลับจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่กรุงเทพฯ ด้วย

ด้านการขยายสาขาเพิ่มเติมนั้น นางสาวช่อทิพย์ กล่าวว่า จะยังคงเน้นการเปิดสาขาในแหล่งท่องเที่ยว หรือเส้นทางหลักในการเดินทางมากขึ้น ทั้งนี้จะเน้นการสร้างให้ FN Factory Outlet เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับผู้ที่เดินทางไปพักผ่อน หรือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นต้องแวะ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาต้นทุนจากผู้ผลิตที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากที่อื่น ๆ

สำหรับแผนการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ FN Factory Outlet นั้น นางสาว ช่อทิพย์กล่าวว่า จะเน้นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปในเรื่องของจุดเด่นของเอ๊าท์เลทที่มี “สินค้าคุณภาพส่งออก แต่ราคาต้นทุนจากโรงงาน” ให้มากขึ้น โดยแบ่งสัดส่วนการใช้งบประมาณโฆษณา และประชาสัมพันธ์สำหรับเอ๊าท์เลท 3 สาขาเดิมประมาณ 10 ล้านบาท และประมาณ 5 ล้านบาท สำหรับสาขาแห่งใหม่ที่ปากช่อง ซึ่งจะเน้นการโฆษณาผ่านสื่อท้องถิ่น และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์เป็นหลัก