ก.อุตฯ เทิดพระเกียรติ “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของแผ่นดิน”

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี “สุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทย ครั้งที่ 4 เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2548 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในศุภมงคล เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ปี พ.ศ. 2548 โดยมีนายดำริ สุโขธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางนาฏยา อ่อนสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม