“กลุ่มมหพันธ์” จัดงาน “Mahaphant Innovation 2006”

กรุงเทพฯ – 1-2 ตุลาคม 2548 – “กลุ่มมหพันธ์” ได้จัดงาน “Mahaphant Innovation 2006” หรือ “มหพันธ์กับนวัตกรรมปี 2006” โดยได้เชิญร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกว่า 700 รายทั่วประเทศ ที่ให้การสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งตราเฌอร่า และตราห้าห่วง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2548 ยังมีการจัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินธุรกิจแบบ Modern Trade” เพื่อให้ความรู้แก่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัท และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกับกลุ่มมหพันธ์ด้วย