ชนะเลิศการประกวดออกแบบเว็บไซต์


19-12-2006 00:00:00

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบเว็บไซต์ในโครงการ MK Challenge Website Design Contest 2006 โดย ทีม “Multi Ant” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาจำนวน 5 คน ได้แก่ นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ, นางสาววรรณวิภา พจนาอารีย์วงศ์, นายรัตนชัย วงศ์วัฒน์กิจ, นาวสาวสุจิตรา จิรอร่าม และนางสาวลออทิพย์ รื่นเทียน ได้ร่วมกันคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จ

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter