โครงการค่ายยุววิทยาศาสตร์ (Young Nobel Kids)

ปิดเทอมนี้ บริษัท ฮาร์ท เจเนติกส์ จำกัด ศูนย์ตรวจสุขภาพระดับยีนแห่งแรกในประเทศไทย ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยในการทดลองตรวจพันธุกรรม กับ โครงการค่ายยุววิทยาศาสตร์ (Young Nobel Kids) สัมผัสประสบการณ์การทดลองตรวจยีนและ DNA ของตัวเอง (My DNA) ด้วยตนเองกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลและนักวิทยาศาสตร์อาชีพ และข้อมูลทางพันธุกรรมที่ตรวจได้สามารถเก็บเป็นข้อมูลทางสุขภาพเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ในอนาคตโดยไม่ต้องตรวจซ้ำ

รับสมัครแล้ววันนี้ ทาง www.heartgenetics.com (อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนมีนาคม – เมษายน 2550) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-616-6201-2